Nieuws

Author: Wil Peters Period: 201409

Selected: Wil Peters201409

Remove selection(s)

Materialiteitstabel belastingdienst: Objectieve maatstaf voor rechtsgelijkheid in het toezicht?

De materialiteitstabel wordt door controlemedewerkers van de belastingdienst trouw gehanteerd. Ook organisaties en adviseurs varen blind op de materialiteit die voortvloeit uit de tabel. Maar leidt de tabel altijd tot bevredigende uitkomsten? In de praktijk blijken verschillende problemen te bestaan bij het toepassen ervan. In deze bijdrage een analyse van de materialiteitstabel van de belastingdienst. Aan de orde komt hoe de tabel is opgebouwd en in welke situaties ongewenste effecten...

Lees meer