Nieuws

Author: Wil Peters Period: 201304

Selected: Wil Peters201304

Remove selection(s)

Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

Onlangs is met de tweede uitgave van de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen de eerste versie volledig herzien. Dit was niet alleen nodig om aansluiting te houden met de opgedane praktijkervaringen en de ontvangen reacties van gebruikers binnen en buiten de Belastingdienst, maar ook vanwege de uitkomsten van de commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (de commissie-Stevens).

Lees meer