Nieuws

Author: Marijn van Acht Period: 201706

Selected: Marijn van Acht201706

Remove selection(s)

Ontwikkelingen ten aanzien van grondexploitaties

Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen over de vennootschapsbelasting in gemeenteland. Wij gaan in op de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de grondexploitaties. Er bestaan nog altijd veel ‘open einden’ hoe met de grondexploitaties moet worden omgegaan in het kader van vpb-heffing. De actuele ontwikkelingen zijn als volgt.

Lees meer