Nieuws

Author: Anne Opbroek Period: 202102

Selected: Anne Opbroek202102

Remove selection(s)

Wijzigingen werkkostenregeling in 2021

De WKR is vanaf 2015 verplicht van toepassing verklaard. Dit houdt in dat een gemeente maximaal een bepaald bedrag, de vrije ruimte, mag besteden aan voor de loonheffingen onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan haar werknemers. Daarnaast mogen bepaalde zaken onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld worden doordat zij door de gemeente als inhoudingsplichtige zijn aangewezen als gerichte vrijstelling of nihilwaardering. Over het bedrag boven de vrije ruimte dient door de gemeente loonheffingen te worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%.
Lees meer