Interview met Wim Caelers en Soufiane Aguarroum

De gemeente Nederweert wil de fiscaliteit goed onder controle krijgen, vooral om te voorkomen dat er missers worden begaan. De gemeente is in overleg met de Belastingdienst, die meekijkt hoe de gemeente dit oppakt. Onder meer maakt de gemeente gebruik van de data-analyse tool "Gemstone" van du ROI. Wim en Soufiane, 2 van de 3 financieel adviseurs die werkzaam zijn op de afdeling Financiën, vertellen in deze bijdrage over hun ervaringen met dit pakket en met du ROI Accountants, Belastingadviseurs & IT-auditors.


Fiscale werkzaamheden

"Binnen de afdeling Financiën van de gemeente hebben Soufiane en ikzelf een breed palet aan werkzaamheden, waaronder het opstellen van de begroting en de jaarrekening, het opstellen van verschillende financiële rapportages en het doen van btw-aangiften. Ook de controle op de ingediende aangiften valt onder onze verantwoordelijkheid. Om de fiscale controlewerkzaamheden op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren zetten we Gemstone in. Onlangs hebben we de Belastingdienst op bezoek gehad. We hebben hun verteld hoe we met Gemstone de controle op de fiscale middelen uitvoeren", aldus Wim.

Overleg met de Belastingdienst

Soufiane geeft aan: "De Belastingdienst was onder de indruk van de output die Gemstone levert. Afgesproken is om in oktober van dit jaar aan de Belastingdienst te presenteren welke 'in control werkzaamheden' de gemeente heeft opgepakt." Wim: "De btw-vertaaltabel is in dit verband een erg belangrijk document. Dit document zal in overleg met de Belastingdienst uitgebreid worden besproken. De btw-vertaaltabel is namelijk de basis om de btw op een juiste manier te verantwoorden. Aanvullend trekt de gemeente met Gemstone per kwartaal een statistische steekproef, zowel op de risico's voor de Belastingdienst als op de kansen voor de gemeente. De uitkomsten van de steekproef zullen actief worden gedeeld met de Belastingdienst. Zo blijven we op een transparante manier samenwerken met de Belastingdienst".

Waarom du ROI?

Op de vraag waarom de gemeente du ROI heeft ingeschakeld, antwoordt Wim: "In 2017 heeft Dennis een btw-onderzoek uitgevoerd en gecontroleerd of de btw juist is verantwoord voor de jaren 2015 en 2016. Dennis ken ik vanuit zijn vorige werkgever en vanwege zijn kennis en ervaring heb ik besloten om Dennis wederom in te huren. Op dat moment was du ROI druk bezig met de ontwikkeling van Gemstone. Toen het btw-onderzoek was afgewikkeld, hebben we om een demo gevraagd en is vervolgens Gemstone aangeschaft. Nu kunnen we met een druk op de knop een groot deel van de werkzaamheden van het onderzoek dat Dennis vroeger handmatig deed, zelf uitvoeren. Zo kan snel inzichtelijk worden gemaakt wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld de recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag over de begraafplaatsen. Dit zal niet alleen op factuurniveau worden beoordeeld, ook het mengpercentage zal door deze uitspraak aan verandering onderhevig zijn. De toegerekende uren tot en met 2016 op dit product zijn in het verleden kostenverhogend verantwoord. Nu zijn ze in één keer compensabel. Gemstone is echt makkelijk om hier inzicht in te krijgen".

Invoering VPB-plicht

"De invoering van de vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2016 heeft eveneens nieuwe fiscale 'uitdagingen' met zich meegebracht voor onze gemeente. Daarbij is professionele begeleiding noodzakelijk gebleken. Per jaar neemt de gemeente een vast aantal fiscale adviesuren van du ROI af tegen een gereduceerd tarief. Dit noemen ze de 'strippenkaart'. Vorig jaar hebben we strippen ingezet voor Marijn van Acht van du ROI, hij heeft ons bij het VPB-traject ondersteunt. Straks zullen we ook strippen inzetten voor begeleiding bij het op orde brengen van de werkkostenregeling", aldus Wim.

Grote stap naar beheersing fiscaliteit

Wim: "Door de inzet van de gemeente en de ondersteuning daarbij van du ROI hebben we een eerste grote stap gezet naar de beheersing van de fiscaliteit binnen onze gemeente. Om de beheersing naar een nog een hoger niveau te tillen zal de gemeente Nederweert meewerken als één van de pilot gemeenten voor de inrichting van 'Amando'. Dit is het nieuwe platform dat du ROI uitrolt voor fiscaal risicomanagement, -planning en dossiervorming. Du ROI gebruikt het programma ook zelf binnen de eigen organisatie".

Conclusie

"We zijn zeer tevreden over de samenwerking met du ROI. We mogen meedenken met de verschillende producten en onze vragen worden direct en correct afgewikkeld. We kijken uit naar Amando, zodat we ook onze planning, risico's en bijbehorende beheersmaatregelen inzichtelijk hebben", aldus besluit Wim een prettig gesprek.

Fiscale groet, Wim en Soufiane

Met ingang van 16 november 2020 is Gemstone opgenomen in LIAS. Zie LIAS Horizontaal Toezicht voor meer informatie.