Lias HT Supportpakket

Lias HT Supportpakket

Aan de slag met fiscale beheersing en Horizontaal Toezicht

LIAS-HT levert een belangrijke bijdrage aan het fiscaal in control komen van jouw gemeente. Met LIAS-HT krijg je snel inzicht in de fiscale positie op het gebied van BTW, WKR en VPB. Door de aanschaf van één of meer LIAS-HT modules zet jouw gemeente een grote stap op weg naar verbetering van de fiscale beheersing en daarmee aan de invulling van Horizontaal Toezicht.

Tijdens de implementatie van LIAS- HT leren wij jou en je collega’s om te werken met de LIAS-HT modules. Daarna moeten jullie zelf aan de slag! Veel gemeenten vinden dit nog best lastig. We merken in de praktijk dan ook dat ná de implementatie nog behoefte bestaat aan inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van LIAS-HT. Denk dan bijvoorbeeld aan:

 • Het opzetten van de jaarlijkse fiscale control cyclus
 • Het actualiseren van fiscale stamtabellen zodat LIAS-HT relevante uitkomsten oplevert Het inrichten en evalueren van statistische steekproeven
 • Het beoordelen van de uitkomsten van LIAS-HT
 • Het beantwoorden van fiscale vragen die opkomen bij het gebruik van LIAS-HT
 • Het adviseren over de juiste opvolging van de uitkomsten van LIAS-HT

Je kunt de noodzakelijke ondersteuning voor jouw gemeente zekerstellen door afname van ons LIAS-HT Support-pakket.

Lias-HT supportpakket (3 jaar)

 • Vaste prijs € 1.250 p/jr 1 module
 • Vaste prijs € 2.250 p/jr 2 modules
 • Vaste prijs € 2.750 p/jr 3 modules

Inhoud Lias-HT Supportpakket

 1. We ondersteunen jullie gedurende 3 jaar bij het gebruik van de LIAS-HT modules
 2. We voeren een jaarlijkse screening uit op de stamtabellen in het fiscaal databeheer van LIAS-HT
 3. We ondersteunen jullie bij het jaarlijks actualiseren van de inrichting van LIAS-HT (nieuwe grootboekrekeningen, gewijzigde feitelijke situatie, fiscale ontwikkelingen, enz.)
 4. Jullie stellen praktische vragen aan onze Fiscale Helpdesk, onze gekwalificeerde belastingadviseurs geven antwoorden
 5. Er vinden verschillende – in overleg in te plannen – contactmomenten gedurende het jaar plaats om de stand van de fiscale beheersing te bespreken
 6. We houden logboek bij van alle supportactiviteiten en bijzonderheden, zodat jouw gemeente een aantoonbaar trackrecord opbouwt m.b.t. de fiscale beheersing
 7. Jullie kunnen deelnemen aan ons LIAS-HT gebruikersoverleg
 8. Jullie krijgen toegang tot ons LIAS-HT gebruikersforum om digitaal met ons en/of collega-gemeenten te sparren over actuele thema’s

Wil jij ook een kwaliteitsslag maken?

Stuur een email naar gemeenten@duroi.nl of bel ons op 088-0043800. Rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten kan natuurlijk ook:

 • Dennis Verhaert - BTW/BCF - d.verhaert@duroi.nl
 • Jo Seroo - LH/WKR - j.seroo@duroi.nl
 • Marijn van Acht - VPB - m.vanacht@duroi.nl
 • Wil Peters - Tax Control - w.peters@duroi.nl

Over DUROI

DUROI ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van de fiscale beheersing. LIAS-HT is door ons ontwikkeld als een belangrijk hulpmiddel daarbij. Behalve voor een abonnement op het LIAS-HT Supportpakket kan jouw gemeente bij ons ook terecht voor de volgende abonnementen:

 • BTW-compleet abonnement met o.a. btw/bcf-onderzoek, herrekening mengpercentage, opstellen suppletieaangifte
 • WKR-compleet abonnement met o.a. wkr-onderzoek, toets op de formele kanten van de WKR, Flowcharts en WKR-handboek
 • VPB-compleet abonnement met o.a. fiscale beoordeling clustering en VPB-plicht, fiscale positie voor de jaarrekening en eventueel verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
 • Fiscaal Dossier Tax Control beheersen fiscale risico’s en tax control framework in Amando

Meer weten over onze aanvullende ondersteuning?

Neem gerust contact op via het onderstaande formulier.