Klachtenregeling


du ROI Accountants & Belastingadviseurs onderkent het belang van een klachtenregeling om onze dienstverlening te verbeteren. Ons kantoor draagt er zorg voor dat personen van binnen en buiten de accountantseenheid zonder gevaar voor hun rechtspositie, klachten en beschuldigingen over het niet-naleven van het kwaliteitssysteem aan de orde kunnen stellen. Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de te stellen eisen, gaan wij ervan uit dat u in eerste instantie met de direct betrokkenen heeft gezocht naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet is gelukt, kunt u een klacht indienen bij de compliance officer. U kunt uw klacht indienen via het contactformulier. Vervolgens zal zo spoedig mogelijk de compliance officer contact met u opnemen. Op verzoek kunt u via info@duroi.nl een afschrift van onze klachtenregeling opvragen.