Jo Seroo

  • WKR-adviseur

Contact

Over Jo

Na afronding van de MEAO (bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie) ben ik door militaire dienst in aanraking gekomen met personeels- en salarisadministratie. De dynamiek in deze materie heeft mij vanaf toen geënthousiasmeerd in de werkzaamheden behorende bij alles wat te maken heeft met personeel.

Ik heb in de loop der tijd studies en opleidingen gevolgd op het gebied van salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, verdieping ontslagrecht, personele assurantiën, pensioenen, functioneel beheer van PSA-systemen en informatiesoftware. Vervolgens heb ik voor mijzelf het toen vernieuwde onderdeel werkkostenregeling (wkr) volledig uitgewerkt en ben begonnen met een eigen adviserende dienstverlening. Deze dienstverlening bestond uit het in kaart brengen van alle arbeidsvoorwaarden, de vertaling naar de loonbelasting en het opstellen van interne processen ter borging van de kwaliteit.

Aansluitend heb ik gewerkt als procesbeschrijver van het gehele cliënttraject van een sociale dienst en als medewerker planning en control van het Projectbureau Social Return Parkstad. Naast deze laatste functie ben ik eerst gedeeltelijk en nadien volledig in dienst getreden als consultant loonheffing/wkr bij Step in Control. Hier heb ik veel ervaring opgedaan binnen de gemeentemarkt.

Sinds juni 2017 ben ik als WKR adviseur (LH/WKR-specialist) in dienst bij DUROI. Mijn ruim 30-jarige werkervaring van salarisadministrateur tot HR Procesexpert in middelgrote en grote ondernemingen evenals de gemeentemarkt neemt ik mee in zijn huidige baan. Deze hebben een toegevoegde waarde voor onze dienstverlening.