Jo Seroo

  • WKR-specialist

Contact

Over Jo

Na afronding van de MEAO (bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie) is Jo door militaire dienst in aanraking gekomen met personeels- en salarisadministratie. De dynamiek in deze materie heeft hem vanaf toen geënthousiasmeerd in de werkzaamheden behorende bij alles wat te maken heeft met personeel. Hij heeft in de loop der tijd studies en opleidingen gevolgd op het gebied van salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, verdieping ontslagrecht, personele assurantiën, pensioenen, functioneel beheer van PSA-systemen en informatiesoftware.

Vervolgens heeft hij voor zichzelf het toen vernieuwde onderdeel werkkostenregeling (wkr) volledig uitgewerkt en is begonnen met een eigen adviserende dienstverlening. Deze dienstverlening bestond uit het in kaart brengen van alle arbeidsvoorwaarden, de vertaling naar de loonbelasting en het opstellen van interne processen ter borging van de kwaliteit. Aansluitend heeft hij gewerkt als procesbeschrijver van het gehele cliënttraject van een sociale dienst en als medewerker planning en control van het Projectbureau Social Return Parkstad. Naast deze laatste functie is hij eerst gedeeltelijk en nadien volledig in dienst getreden als consultant loonheffing/wkr bij Step in Control. Hier heeft hij een grote ervaring opgedaan binnen de gemeentemarkt.

Sinds juni 2017 is Jo als WKR adviseur (LH/WKR-specialist) in dienst bij DUROI. Zijn ruim 30-jarige werkervaring van salarisadministrateur tot HR Procesexpert in middelgrote en grote ondernemingen evenals de gemeentemarkt neemt hij mee in zijn huidige baan. Deze hebben een toegevoegde waarde voor onze dienstverlening.