it audit

IT-audit

De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie gaan steeds sneller. De hoeveelheid beschikbare informatie is enorm en organisaties moeten hierop inspelen om succesvol te blijven. IT-audit is de onafhankelijke en deskundige oordeelsvorming over de kwaliteit van Informatie Technologie en richt zich op het signaleren van tekortkomingen en advisering over mogelijke verbeteringen.

IT-scan

Voor het beheersen van IT-risico’s is specifieke kennis vereist. Onze IT-scan richt zich op het onderkennen van kansen en bedreigingen in de IT-omgeving van uw organisatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het effectief en efficiënt inzetten van digitale technologie, hoe u omgaat met privacy (AVG), de inrichting van de beveiliging, het beheer van uw IT-omgeving en data en de inzet van cloudoplossingen. De scan resulteert in concrete adviezen en praktische ondersteuning bij verbeteringen.

Data-analyse

De toegenomen digitalisering leidt tot enorme hoeveelheden digitale data. Door het toepassen van slimme analyses kunnen we belangrijke inzichten zichtbaar maken. Deze inzichten kunnen bestaan uit procesoptimalisaties, maar ook uit risico's waaraan uw organisatie bloot staat of uit kansen die kunnen worden benut. De kunst is om zo'n analyse voor elkaar te krijgen en tegelijk ervoor te zorgen dat deze eenvoudig kan worden herhaald. We zetten daarom ervaren analisten in en maken gebruik van de beste software op dit gebied. Desgewenst stellen we analyses beschikbaar via ons business intelligence platform dbi.cloud, zodat u zelf aan de knoppen kunt zitten.

Wat zijn IT-audit thema's?

In onze nieuwssectie publiceren we regelmatig artikelen over IT-audit. Hiernaast treft u een overzicht van IT-audit gerelateerde artikelen aan. Dit geeft een beeld van de onderwerpen waarvoor u ons kunt inzetten.

Interesse?

Als u ons informeert over het probleem waarmee u worstelt, zullen we een passende offerte uitbrengen. Neem contact op met Wil Peters als u geïnteresseerd bent in de uitvoering van een IT-audit.