it audit

IT-audit

De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie gaan steeds sneller. De hoeveelheid beschikbare informatie is enorm. Organisaties moeten hierop inspelen om succesvol te blijven. Onze IT-auditspecialisten helpen u bij het in kaart brengen van IT-risico's en -kansen. Vervolgens ondersteunen zij bij het het zetten concrete van verbeterstappen.

Hierna vindt u een aantal voorbeelden van werkzaamheden van onze IT-auditspecialisten.

IT-scan

Voor het beheersen van IT is specifieke kennis vereist. Onze IT-scan richt zich op het onderkennen van kansen en bedreigingen in de IT-omgeving van uw organisatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het effectief en efficiënt inzetten van digitale technologie, omgaan met privacy (AVG), gegevensbeveiliging (cybersecurity) en adequaat beheer van IT-omgeving en data. De scan resulteert in concrete adviezen en praktische ondersteuning bij verbeteringen.

Data-analyse

De toegenomen digitalisering leidt tot enorme hoeveelheden digitale data. Door het maken van slimme analyses en rapportages maken we risico's en kansen zichtbaar en kwantificeren we deze, zodat u passende actie kunt ondernemen. We zetten ervaren analisten in en maken gebruik van de beste software op dit gebied. Desgewenst stellen we analyses beschikbaar via ons business intelligence platform dbi.cloud, zodat u zelf aan de knoppen kunt zitten.

Business Intelligence as a Service

Reguliere administratieve systemen schieten vaak tekort bij het vervullen van de informatiebehoeften van organisaties. Noodgedwongen wijken medewerkers dan uit naar Excel om toch de gewenste informatie boven water te krijgen. Op die manier ontstaan ingewikkelde toepassingen, waarvan maar een enkele medewerker weet hoe ze werken. Mocht de bouwer plotseling iets anders gaat doen, dan heeft de organisatie een probleem. Het werken met Excel is bovendien foutgevoelig en goed versiebeheer is lastig. Ook kan een toepassing ten onder gaan aan het eigen succes: het werkte goed met een beperkte hoeveelheid gegevens, maar bij opschalen neemt de verwerkingstijd enorm toe. Kortom, het is duidelijk veel organisaties behoefte hebben aan betrouwbare en snelle analyse oplossingen die eenvoudig met gegevens uit uw administratieve systemen kunnen werken. du ROI kan u ondersteunen bij het tot stand brengen van deze oplossingen. We maken gebruik van de beste software op dit gebied. Desgewenst stellen we analyses beschikbaar via ons business intelligence platform dbi.cloud, zodat u zelf aan de knoppen kunt zitten.

Datagedreven besluitvorming

Gestructureerde besluitvorming vergt een planmatige aanpak voor het bepalen en afwegen van alternatieven. Het betrekt belanghebbenden, deskundigen en besluitvormers in een vruchtbare, op beslissing gerichte analyse en dialoog. De kwaliteit van het besluitvormingsproces stijgt sterk als gebruikt wordt gemaakt van op feiten (data) gebaseerde kennis en uitgangspunten. Wij helpen u bij het maken van een gedegen analyse van het probleem dat moet worden opgelost. Als het probleem in kaart is gebracht geven wij concreet aan hoe data-analyse kan voorzien in de informatiebehoefte om te komen tot een weloverwogen besluit. Of en in welke mate u ons bij de realisatie van de oplossing betrekt hangt af van de beschikbare kennis die u in eigen huis heeft.

Interesse?

In onze nieuwssectie publiceren we regelmatig artikelen over IT-audit. Hiernaast treft u een overzicht van IT-audit gerelateerde artikelen aan. Dit geeft een beeld van de onderwerpen waarvoor u ons kunt inzetten.

Als u ons informeert over het probleem waarmee u worstelt, zullen we een passende offerte uitbrengen. Neem contact op met Wil Peters als u in contact wilt komen.