IS JOUW ORGANISATIE KLAAR VOOR (HET NIEUWE) HORIZONTAAL TOEZICHT?

De meeste gemeenten hebben inmiddels met de Belastingdienst gesproken over de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT).

DHT kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van de fiscale beheersing van jouw gemeente. Los van de vraag of jouw gemeente streeft naar (het voortzetten van) een HT-relatie met de Belastingdienst, kun je de eisen die DHT stelt gebruiken om de fiscale beheersing van jouw gemeente tegen het licht te houden.

Fiscale beheersing is belangrijk om bijvoorbeeld naheffingen als gevolg van controles van de Belastingdienst te voorkomen en grip te krijgen op de fiscale kansen voor jouw gemeente.

Geschiktheidscriteria

Om te kunnen deelnemen aan HT moet jouw gemeente voldoen aan een zestal geschiktheidscriteria:

  1. bereidheid hebben om transparant te zijn
  2. de bereidheid hebben tot het onderhouden van een zakelijke werkrelatie die HT mogelijk maakt
  3. het beschikken over een gedocumenteerde fiscale strategie
  4. het kunnen overleggen van een fiscale risicoanalyse, met in ieder geval een analyse van de key risks
  5. het beschikken over een adequaat werkende monitoring ten aanzien van de key risks
  6. het kunnen borgen van de kwaliteit van de gegevens die nodig zijn voor de belastingheffing bij derden.

Bij een nieuw HT-convenant is vereist dat een Self Assessment wordt uitgevoerd, waarin tenminste deze eisen worden geëvalueerd. Bij voortzetting van een bestaand convenant hoeft dit strikt genomen niet, maar zal jouw gemeente een verbeterplan moeten opstellen voor die punten waarop nog niet wordt voldaan aan de eisen. Om dat plan te kunnen opstellen zul je dus moeten weten in hoeverre jouw gemeente voldoet aan de hiervoor genoemde zes criteria.

Self-Assessment vragenlijst

DUROI heeft een vragenlijst gemaakt die snel inzicht geeft in de onderdelen van DHT en fiscale beheersing die binnen jouw gemeente nog voor verbetering vatbaar zijn. Gewapend met deze kennis kun je een onderbouwd plan van aanpak opstellen om de fiscale beheersing stapsgewijs naar een hoger niveau te tillen.

Meedoen?

Als jouw gemeente gebruik wil maken van onze vragenlijst Self-Assessment dan kan dat. Ga daarvoor naar de link. Als je jouw gegevens invult, sturen we je een link naar de vragenlijst toe die je binnen jouw gemeente kunt uitzetten. Om een goed beeld te krijgen adviseren we om de vragenlijst te laten invullen door de medewerkers die bij de fiscaliteit in jouw gemeente zijn betrokken, zowel op management-niveau als in de uitvoering.

Na invulling nemen we contact op voor het inplannen van een gesprek over de evaluatie van de uitkomsten.

Heb je vragen? Neem contact op met Dennis of Marijn.