innovatie

Wil Peters

Eindverantwoordelijke Innovatie

Wil Peters

Eindverantwoordelijke Innovatie

Noodzaak tot innovatie

In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk, DUROI zet daarom fors in op innovatieve dienstverlening en producten.

Het is best moeilijk om een bestaande werkwijze los te laten en een nieuwe met overtuiging te omarmen. Vasthoudendheid, geduld en vertrouwen in onze mensen vormen de drijvende krachten voor het activeren van de creativiteit die nodig is voor innovatie.

Inzet op IT-audit

Elke organisatie heeft te maken met oprukkende automatisering. Veel organisaties zijn zelfs al in vergaande mate geautomatiseerd. Organisaties krijgen vroeg of laat te maken met risico's en kansen die digitalisering met zich meebrengt en ze zullen keuzes moeten maken hoe hiermee om te gaan. Dat leidt tot vraagstukken ten aanzien van beheersing, informatievoorziening, beveiliging, enzovoort. Deze ontwikkeling is voor DUROI reden geweest om een afdeling IT-audit op te zetten. IT-auditspecialisten van DUROI werken nauw samen met de vakspecialisten accountancy en fiscaliteit. Samen helpen zij onze klanten de uitdagingen op IT-gebied het hoofd te bieden. Enkele concrete voorbeelden zijn:

Inzet op software

Organisaties stellen steeds hogere eisen aan de kennis en kunde van de accountant, de belastingadviseur en de IT-auditor. DUROI ontwikkelt daarom actief software die de kennis van medewerkers bundelt en beschikbaar stelt via moderne internet-toepassingen. Op deze manier kunnen we werkzaamheden op administratief-, fiscaal- of IT-gebied snel en efficiënt uitvoeren. Wilt u zelf aan de slag? Dat kan ook! We bieden u dan toegang tot onze software-oplossingen:


dbi.cloud is het Business intelligence platform van DUROI waarop verschillende soorten analyses kunnen worden uitgevoerd, waaronder machine learning, fuzzy matching, monetary unit sampling, audit file analyse en meer. In dbi.cloud lossen onze specialisten uw financiële, fiscale of bedrijfseconomische vraagstukken gestructureerd op, zonder gerommel met complexe spreadsheets.

Dit is maar een beperkt deel van de oplossingen die we ontwikkeld hebben. We beschikken over tientallen oplossingen die het leven van ondernemers, adviseurs, auditors of controllers een stuk gemakkelijker en leuker kunnen maken. En als er geen pasklare oplossing is, dan bouwen we die toch gewoon!


Neem vandaag nog contact met ons op via info@duroi.nl of bel en plan een afspraak met Wil Peters.