gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging

De wereld draait op data. We zijn in toenemende mate afhankelijk van digitale communicatie. Of het nu gaat om het dagelijks e-mailen met collega’s, het delen van digitale documenten met klanten, of het publiceren van informatie op het internet: de stroom van digitale gegevens zet door. Omdat we steeds meer digitaal communiceren zijn ook steeds meer digitale gegevens gevoelig of vertrouwelijk.

In verkeerde handen

Als vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen terecht komen kan dat leiden tot vervelende situaties. Denk hierbij aan:

  • Financieel verlies Als een hacker uw beveiligingsmaatregelen omzeilt en zichzelf toegang verschaft tot uw data en systemen, bestaat de kans dat het u (veel) geld zal kosten. In het geval van ransomware vraagt de crimineel om een betaling in ruil voor het vrijgeven van de versleutelde data. Een hacker kan ook zorgen voor een periode van down-time. Als uw bedrijf plat ligt, kost u dat omzet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf mei 2018 van kracht is, voorziet daarnaast in aanzienlijke boetes voor het lekken van persoonlijke gegevens.
  • Verlies van gegevens en intellectuele eigendom Als u uw bedrijfskritische data kwijtraakt als gevolg van een veiligheidsincident, kan dit grote gevolgen hebben. Als u kwijtgeraakte gegevens niet kunt gebruiken, kan uw bedrijf tijdelijk stil komen te liggen. Het herstel kan kostbaar en tijdrovend zijn, zelfs als u over een back-up beschikt. Bovendien kan het feit dat hackers toegang krijgen tot uw intellectuele eigendom en uw plannen voor nieuwe producten leiden tot schade voor uw bedrijf.
  • Reputatieschade Als uw services lang ‘down’ blijven of als het datalek ernstig is, loopt u niet alleen omzet mis, maar kan ook de reputatie van uw bedrijf beschadigd raken. Aangezien niet iedereen graag zaken doet met een bedrijf dat zijn beveiliging niet op orde heeft, kan dit u klanten kosten. Helaas blijft informatie over dit soort incidenten lang rondspoken op internet. Dat betekent dat een security breach uw organisatie nog lang kan achtervolgen.
  • Schade voor klanten Wanneer de persoonlijke gegevens van uw klanten op straat komen te liggen, kunnen zij daar ook last van ondervinden, zeker als het financiële informatie of persoonlijke informatie betreft. Kwaadwillenden kunnen deze gegevens misbruiken, bijvoorbeeld om online dure aankopen te doen zoals vliegtickets. Het lijdt geen twijfel dat uw klanten daar niet blij mee zullen zijn. Mogelijk zullen ze er zelfs een vordering tot schadevergoeding voor indienen of een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit laatste kan leiden tot een aanzienlijke boete.
  • Gevaar voor klanten en werknemers Een security breach kan ook ernstige persoonlijke gevolgen hebben. Als een criminelen inbreken in een systeem en ontdekken waar waardevolle spullen zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in een vrachtauto die laptops vervoert, kunnen ze deze opsporen om de lading te stelen. Hierbij loopt niet alleen de vracht, maar ook de vrachtwagenchauffeur gevaar.

Werk aan de winkel

Het is van belang om uw beveiligingsbeleid aan te passen, eigenaarschappen te benoemen en uitgangspunten te formuleren voor de omgang met gevoelige gegevens. Concreet zult u onder meer de volgende acties moeten nemen:

  • procedures opstellen
  • medewerkers trainen
  • additionele hulpmiddelen implementeren

Du ROI ondersteunt organisaties bij het zetten van bovengenoemde stappen.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in de ondersteuning die wij kunnen bieden met betrekking tot uw gegevensbeveiliging.