datagedreven besluitvorming

Datagedreven besluitvorming

Gestructureerde besluitvorming is een planmatige aanpak voor het bepalen en afwegen van alternatieven. Het betrekt belanghebbenden, deskundigen en besluitvormers in een vruchtbare, op beslissing gerichte analyse en dialoog. Het ondersteunt het uiteenrafelen van complexe vraagstukken proactief en helpt bij oordeelsvorming in besluitvorming.

Voordelen van gestructureerde besluitvorming:

  • Kwaliteit en verdedigbaarheid: integreert grondige analyse en doordachte beraadslaging
  • Transparantie en verantwoording: zowel een stappenplan als controlelijst
  • Effici├źntie: winst in de vorm van gestroomlijnde besluitvorming en brede steun
  • Versterken relaties: vertrouwen door het nemen van gezamenlijke, onderbouwde beslissingen
  • Leren en ontwikkelen van competenties: beter worden in het nemen van gezamenlijke besluiten

Hoe kan du ROI u helpen?

Du ROI is gespecialiseerd in het verzamelen, ordenen, verwerken en veredelen van data tot informatie. Data worden in toenemende mate een waardevol bezit. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop beslissingen worden genomen. De ervaring leert dat organisaties die gebruik maken van data in hun besluitvorming, succesvoller en winstgevender zijn. du ROI kan ondersteunen bij de volgende aspecten:

  • Omzetten van onduidelijke symptomen in een duidelijke probleembeschrijving
  • Benutten van data en gesprekken om tot nieuwe inzichten te komen

Waarom is du ROI uw partner?

De sterke punten van du ROI zijn onze mensen en onze tools. du ROI biedt een combinatie van gespecialiseerde data-analisten, die ook bedrijfsprocessen begrijpen, en hoogopgeleide specialisten die werkzaam zijn als onafhankelijke consultants. We beschikken bovendien over krachtige en flexibele software, die we eenvoudig in elke situatie kunnen inzetten. Hiermee zijn wij in staat om snel gegevens om te zetten in nuttige informatie.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in onze specialisatie Datagedreven besluitvorming.