Corona overbruggingslening startups scaleups innovatief MKB

Corona-Overbruggingslening

Let op!

Deze lening voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kan vanaf woensdag 29 maart 2020 via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) worden aangevraagd. De regeling krijgt vanwege het reeds grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

 

Voor wie?

Voor startups, scale-ups en (innovatief) mkb zonder kredietrelatie bij een bank die een financiering nodig hebben.

Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.

De voorwaarden en meer vindt u hier: https://bit.ly/2xmVgPS  

Wat?

Gunstige overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De overheid trekt € 100 miljoen uit voor deze regeling.

Omvang tegemoetkoming

NL: https://bit.ly/3bRD1AY
ENG:
https://bit.ly/2VNWk8J

Waar te regelen?

Aanvraagformulier: https://bit.ly/2Sk0aEi

Meer informatie?
More information?

ROM-Nederland: https://bit.ly/3aOhAQ3
Rijksoverheid:
https://bit.ly/2VNVgSh

KvK: https://bit.ly/2xh7R6Y  

 

English: https://bit.ly/2VNWk8J