business intelligence as a service

Business intelligence as a service

Reguliere administratieve systemen schieten vaak tekort bij het vervullen van de informatiebehoeften van organisaties. Noodgedwongen wijken medewerkers dan uit naar Excel om toch de gewenste informatie boven water te krijgen. Op die manier kunnen ingewikkelde toepassingen ontstaan, waarvan maar een enkele medewerker weet hoe ze werken. Mocht de bouwer plotseling iets anders gaat doen, dan heeft de organisatie een probleem. Het werken met Excel is bovendien foutgevoelig en goed versiebeheer is buitengewoon lastig als méér mensen tegelijk met een toepassing moeten werken. Ook kan een toepassing ten onder gaan aan het eigen succes: het werkte goed met een beperkte hoeveelheid gegevens, maar bij opschalen neemt de verwerkingstijd enorm toe. Kortom, het is duidelijk veel organisaties behoefte hebben aan betrouwbare en snelle data-analyse oplossingen die eenvoudig aan bestaande administratieve systemen kunnen worden geklikt. du ROI kan u ondersteunen bij het tot stand brengen van deze oplossingen.

Samen verbeteren

Samen verbeteren betekent dat wij u ondersteunen met onze jarenlange kennis en ervaring op data-analyse gebied en u voorzien van krachtige analysesoftware. Wat betekent dit concreet?

Wij helpen u ten eerste bij het maken van een gedegen analyse van het probleem dat moet worden opgelost. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Mensen : Beschikken medewerkers over de benodigde hulpmiddelen en kennis om deze te gebruiken?
  • Structuur : Hoe kunnen we een oplossing opzetten die gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden is? Hoe regelen we de communicatie tussen IT, ontwikkelaars en gebruikers?
  • Bronnen : Welke brongegevens zijn nodig? Waar komen deze vandaan? Hoe worden ze gevalideerd?
  • Uitvoering : Welke calculaties vinden plaats? Kunnen we de stappen in de analyse zoveel als mogelijk automatiseren?
  • Presentatie : Hoe kunnen we de uitkomsten zodanig visualiseren dat de boodschap het beste overkomt?
  • Documentatie : Wat is nodig om de goede werking van de analyse aan te tonen? Hoe ziet het versiebeheer van de toepassing er uit?
  • Kansen : Even een stap terug: zijn er kansen die we onbenut laten?

Als het probleem in kaart is gebracht geven wij aan hoe de data-analyse oplossing moet gaan uitzien en welke stappen moeten worden ondernomen om deze oplossing te realiseren. We geven tevens aan welke hulpmiddelen (softwaretools) daarbij nodig zijn. Of en in welke mate u ons bij de realisatie van de oplossing betrekt hangt af van de beschikbare kennis die u in eigen huis heeft.

Laten oplossen

U kunt er ook voor kiezen om uw informatievoorzieningsvraagstukken uit te besteden. Wij nemen deze werkzaamheden graag van u over, zodat u zich enkel hoeft te concentreren op de uitkomsten.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in onze specialisatie Business Intelligence.