Data-analyse: steekwoordencheck

Auditing en controlling zonder het gebruik van geautomatiseerde ondersteuning is heden ten dage ondenkbaar.

Deze korte video toont een data-analyse toepassing in Arbutus Analyzer, genaamd "SteekwoordenCheck". Het gaat om de mogelijkheid om met een (groot) aantal steekwoorden te kunnen zoeken in één of meer velden van een bestand. Het voorbeeld dat wordt uitgewerkt gaat uit van een bestand met financiële mutaties, waarin een omschrijving voorkomt in een veld genaamd "Tekst". Het doel is om na te gaan of er financiële mutaties zijn, die mogelijk onder de fiscale werkkostenregeling (WKR) vallen. Normaal gesproken worden deze mutaties op een specifieke grootboekrekening geboekt. Het is echter de vraag of dit altijd consequent is gebeurd. Mocht dat niet zo zijn, dan loopt de organisatie een risico. Namelijk dat bij een loonbelastingcontrole 80% eindheffing (plus heffingsrente en boete) moet worden betaald over de niet als "WKR" gelabelde posten!

Er is een lijst met enkele honderden WKR-gerelateerde woorden opgesteld, deze lijst is opgenomen in het bestand "WkrSteekwoorden.txt". De stappen die worden genomen, zijn de volgende:

  • Importeren financiële mutaties in Arbutus Analyzer
  • Opstarten script "SteekwoordenCheck"
  • Aanwijzen tabel waarin moet worden gezocht
  • Aanwijzen veld waarin moet worden gezocht (méér velden aanwijzen is mogelijk)
  • Aanwijzen tekstbestand waarin steekwoorden zijn opgenomen
  • Indien gewenst: exporteren uitkomst naar Excel voor verdere verwerking

Dit is maar een voorbeeld, er kunnen natuurlijk voor allerlei doeleinden steekwoordenlijsten worden samengesteld. Een meer geavanceerde toepassing kan ook rekening houden met kleine afwijkingen in de schrijfwijze. Dit wordt ook wel "fuzzy" zoeken genoemd.

Meer weten? Neem contact op.