Verlaging winstbelasting België verhoogt druk op Nederland om te volgen

Plannen van de Belgische regering om de winstbelasting voor bedrijven in vier jaar tijd te verlagen van 33% naar 20%, verhogen de druk op Nederland om het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) eveneens naar beneden te brengen. De trend naar internationale harmonisatie van de grondslag van de winstbelasting leidt ertoe dat tarieven belangrijker worden in de concurrentie tussen landen om internationale bedrijven aan te trekken.Dat zeggen Nederlandse belastingadviseurs in reactie op de plannen van de Belgische regering met de vpb, zoals die dinsdag naar buiten werden gebracht door de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën (VVD) heeft al gezegd dat verlaging van het vpb-tarief onvermijdelijk is als Nederland wil blijven concurreren met andere Europese vestigingslanden. Binnen de regeringscoalitie voelt de PvdA hier echter niets voor.Concurrentie op belastingtarieven

'Nederland loopt achter', zegt Bartjan Zoetmulder van advocaten- en adviesorganisatie Loyens & Loeff over de toenemende concurrentie tussen landen op belastingtarieven. Zoetmulder, die binnen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) de commissie fiscaal vestigingsklimaat voorzit, wijst erop dat niet alleen België aan de weg timmert met een tariefsverlaging.

Het Verenigd Koninkrijk is op weg naar een tarief van 16% in 2020. Na de uitslag van het brexit-referendum zei George Osborne, toen nog minister van financiën, dat de Britse winstbelasting onder de 15% moet komen te liggen. Luxemburg, een ander concurrerend vestigingsland voor Nederland, verlaagt zijn vpb-tarief volgend jaar van 21% naar 19%. Voor 2018 staat een verdere verlaging naar 18% op de agenda.Het Nederlandse vpb-tarief is op dit moment 20% voor de winst tot twee ton en 25% daarboven. Voor internationaal opererende bedrijven is dat laatste tarief relevant.

Fiscaal vestigingsklimaat

De Nederlandse belastingadviseurs zien uit naar een brief over het fiscale vestigingklimaat, waarvan Wiebes heeft beloofd die op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer te zullen sturen. 'Ik hoop dat in die brief concrete stappen worden aangekondigd en niet allerlei varianten of denkrichtingen worden geschetst', zegt belastingadviseur Arjo van Eijsden van EY. 'Wiebes kan zich weinig uitstel meer permitteren. De tijd dringt. Het zou jammer zijn als we veel vertraging oplopen door de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart', aldus Van Eijsden.

Het lijkt echter uitgesloten dat het huidige kabinet nog met voorstellen komt om de winstbelasting terug te schroeven. Daarvoor is de regeringscoalitie te verdeeld. Een woordvoerder van Financiën wijst erop dat VVD-bewindsman Wiebes voor de zomer aangaf dat een volgend kabinet naar het tarief moet kijken.

Coalitiepartner PvdA ziet in de verlaging van de Belgische vpb tot 20% geen enkele reden om in Nederland hetzelfde te doen. Fiscaal woordvoerder Ed Groot: 'Laten we eerst maar eens zorgen dat er ook daadwerkelijk belasting wórdt betaald.' Volgens het Kamerlid betalen grote bedrijven 'heel weinig door allerlei fiscale regelingen die het effectieve tarief al sterk verlagen'.Zoetmulder en Van Eijsden wijzen erop dat internationaal paal en perk wordt gesteld aan dit soort regelingen, onder andere door de Europese Unie. Dat is ook onderdeel van de uitgelekte Belgische plannen. Zo wordt de grondslag van de winstbelasting verbreed. Met de opbrengst hiervan moet het tarief worden verlaagd, bepleiten de adviseurs.

Bron: FD 24-08-2016