IT- en financiele audit in zes deelthema's

Venus en Mars

Gaan controlerend accountant en IT-auditor intensiever samenwerken en wordt audit integration uiteindelijk de standaardaanpak? Of zijn IT- en financiële audit juist bezig zich meer en meer los van elkaar te ontwikkelen en blijft samenwerking beperkt tot het naar behoefte inkopen - of afkijken van vaktechnische inzichten?

De vraag wordt al twintig, misschien wel dertig jaar gesteld en de praktijk heeft een breed spectrum aan mogelijke oplossingen laten zien. Maar zicht op één oplossing, een best practice, is er gek genoeg niet. De meest recente aanleiding die de discussie toch weer flink liet oplaaien was een artikel in het maartnummer van ‘Accountant’ van Ivo Kouters en Age-Jan van de Meer, van het Zwolse bureau voor prestatieverbetering KoutersVanderMeer. De kop: Audit integration moet gaan ‘vliegen’. De hoofdthema's op een rij: Omdat de gepercipieerde waarde van controle-oude-stijl erodeert is volgens hen een meer op processen en IT gerichte aanpak onvermijdelijk. IT-audit moet volledig worden geïntegreerd in de jaarrekeningcontrole, stellen de auteurs. Op Accountant.nl maakte dat artikel een storm van reacties los.

De hoofdthema's op een rij:

  1. De rollen die de controlerend accountant en IT-auditor kunnen innemen bij de klant
  2. Waar liggen de grenzen van de expertise die van accountant en IT-auditor mag worden verwacht?
  3. Het maatschappelijk umfeld en daarmee het commercieel krachtenveld verandert voor financiële en IT-auditors, maar op verschillende manieren
  4. Financiële audit kan ook los van IT-audit extra toegevoegde waarde leveren
  5. Andere manieren om IT en rekencapaciteit in te zetten bij controle van de jaarrekening
  6. Accountants komen van Mars en IT-auditors van Venus. 'Taal' en cultuurverschillen liggen aan de basis van soms moeizame samenwerking

Lees hier het volledige artikel.