bewindvoering

Wij verzorgen de verplichte audit CBM voor jouw organisatie

We kennen de branche en weten precies aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan.

Wij zijn al lange tijd betrokken bij organisaties die zich bezighouden met curatele, bewindvoering en mentorschap. We ondersteunen deze organisaties jaarlijks in het voltooien van de verplichte audit CBM. Met onze experts, de kennis en de ervaring voeren wij deze audit CBM telkens zo efficiënt en effectief mogelijk uit. Altijd volgens het ‘Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM’, dat in samenwerking met het NBA, het Landelijk Kwaliteitsbureau en de brancheorganisaties ieder jaar tot stand komt.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Om de audit zo soepel mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een geautomatiseerd werkprogramma die interviews, vragenlijsten en checklists bevat. Deze nemen wij samen met de verantwoordelijke personen uit jouw organisatie door.

Het belangrijkste resultaat van de audit CBM is een rapport van feitelijke bevindingen die jouw organisatie ter beoordeling indient bij het Landelijk Kwaliteitsbureau en de brancheorganisatie waarbij jouw organisatie is aangesloten. Onze aanbevelingen en adviezen hebben als doel om samen met jou de organisatie te verbeteren met als uitkomst dat de organisatie aan alle wet- en regelgeving blijft voldoen.

Een aspirant bewindvoerder of mentor die dit beroep wil uitoefenen moet eveneens aan bepaalde eisen voldoen die door de wetgever en het Landelijk Kwaliteitsbureau zijn opgesteld. In dit geval kunnen wij ook de toelatingsaudit CBM verzorgen.

Wil je meer informatie verkrijgen over hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij de audit CBM? Neem dan contact met ons op!