AVG-compliance

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behoort vrijblijvendheid met betrekking tot gegevensbeveiliging tot het verleden. Maar hoe kunt u er nu voor zorgen dat uw organisatie AVG-compliant wordt? Als u ernaar op zoek gaat zult u legio aanbevelingen en adviezen vinden. Vaak zijn deze fragmentarisch en beslaan ze slechts onderdelen van het AVG-speelveld. Du ROI heeft een complete oplossing ontwikkeld die u helpt om in zes eenvoudige stappen uw AVG-vraagstuk op te lossen. Elke stap wordt ondersteund door slimme software, waarin een groot aantal standaarddocumenten en formulieren zijn opgenomen. U kunt daardoor snel en gericht werken, zodat zelfs dit complexe vraagstuk hanteerbaar wordt.
Stap 1. Bewustwording
Stap 2. Privacy-Impact-Assessments (PIA's)
Wat is privacy-by-design en privacy-by-default?
Stap 3. Control Framework
Dataregister
Data Protection Officer
Stap 4. Audits
Stap 5. Incidenten
Stap 6. Laat zien


Neem vandaag nog contact met ons op via info@duroi.nlof bel en plan een afspraak.