• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Archief

Bericht
10036163 18-01-2018  Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
10036156 18-01-2018  KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
10036155 18-01-2018  Verrekening van verliezen
1277 15-01-2018  Samenwerking Gert Vos btw-advies en du ROI
10036104 11-01-2018  Overtreding geheimhoudingsbeding
10036098 11-01-2018  Asbestsanering monumentenpand
10036000 04-01-2018  Wijzigingen loonbelasting 2018
10035996 04-01-2018  Investeringsaftrek 2018
10035995 04-01-2018  Wijzigingen inkomstenbelasting
10035994 04-01-2018  Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018
10035999 04-01-2018  Bedragen kindregelingen 2018
10035997 04-01-2018  Oudedagsreserve en ondernemersaftrek
10035998 04-01-2018  Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018
10035949 21-12-2017  Diverse uitkeringsbedragen 2018
10035948 21-12-2017  Belastingplan 2018 aangenomen
10035956 21-12-2017  Onderzoek naar IKEA-rulings
10035950 21-12-2017  Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt
10035930 14-12-2017  Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting
10035928 14-12-2017  Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid
10035924 14-12-2017  150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling
10035915 14-12-2017  Verlengde navorderingstermijn
10035919 14-12-2017  Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018
1276 11-12-2017  Informatiesessie AVG, 12 december 2017, Novotel Maastricht
10035859 07-12-2017  Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
10035862 07-12-2017  Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract
10035868 07-12-2017  Verrekening ingehouden loonheffing
10035863 07-12-2017  Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
1274 05-12-2017  Wob-verzoek clustering
10035815 29-11-2017  Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen
10035812 29-11-2017  Premiepercentages 2018
10035808 29-11-2017  Bpm bij huur buitenlandse auto
10035786 24-11-2017  Eindejaarstips particulieren
10035785 24-11-2017  Eindejaarstips voor de dga
10035784 24-11-2017  Eindejaarstips omzetbelasting
10035783 24-11-2017  Eindejaarstips werkgevers
10035782 24-11-2017  Eindejaarstips voor ondernemingen
10035781 24-11-2017  Eindejaarstips schenken en erven
10035780 24-11-2017  Eindejaarstips eigen woning
10035761 24-11-2017  Vermogenstoets zorgtoeslag 2018
10035764 21-11-2017  Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling
10035766 21-11-2017  Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld
10035718 17-11-2017  Extra kosten kleding en beddengoed
10035720 17-11-2017  Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve
10035735 17-11-2017  Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
10035734 17-11-2017  Kabinetsreactie op Paradise Papers
10035739 17-11-2017  Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
10035644 09-11-2017  AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023
10035647 09-11-2017  Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018
10035654 09-11-2017  Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon
10035579 02-11-2017  Kosten total bodyscan niet aftrekbaar
10035575 02-11-2017  Schijfgrenzen en tarieven IB 2018
10035580 02-11-2017  Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd
10035488 26-10-2017  Verliesverrekening
10035483 26-10-2017  Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof
10035490 26-10-2017  Bedragen minimumloon per 1 januari 2018
10035449 19-10-2017  Liever een oude auto van de zaak?
10035448 19-10-2017  Internetconsultatie regelgeving crowdfunding
10035461 18-10-2017  Compensatieregeling zwangere zelfstandigen
10035456 18-10-2017  Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd
10035459 18-10-2017  Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto
1272 15-10-2017  AVG: Tijd voor actie!
10035396 11-10-2017  Overzicht maatregelen in regeerakkoord
10035326 05-10-2017  Nabetaling is onderdeel loon
10035329 05-10-2017  Onvoldoende bewijs geen privégebruik
10035330 05-10-2017  Onzakelijke borgstelling
10035334 05-10-2017  Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster
10035332 05-10-2017  Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing
1268 28-09-2017  Teruggaaf btw oninbare vorderingen
10035317 28-09-2017  Stakingswinst ondernemer
1269 28-09-2017  Koepel- of samenwerkingsvrijstelling
10035322 28-09-2017  Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie
10035321 28-09-2017  Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland
10035318 28-09-2017  Berekening invorderingsrente
1266 21-09-2017  Gymnastieklokalen
10035070 21-09-2017  Definitie geneesmiddelen
10035079 21-09-2017  Maatregelen loonbelasting
10035078 21-09-2017  Afschaffing landbouwregeling
10035068 21-09-2017  Multiplier giftenaftrek
10035074 21-09-2017  Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders
10035083 21-09-2017  Verlaging EIA met 0,5% per 2018
10035066 21-09-2017  Prinsjesdag 2017
10035067 21-09-2017  Afschaffing inkeerregeling
1265 20-09-2017  Straatparkeren
10035030 14-09-2017  Algemeen overleg Belastingdienst
10035031 14-09-2017  Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen
10035034 14-09-2017  Teruggave overdrachtsbelasting
10034993 07-09-2017  Import gebruikte auto
10034984 07-09-2017  Eigenrisicodragerschap WGA
10034987 07-09-2017  Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd
10034938 31-08-2017  Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers
10034943 31-08-2017  Aansprakelijkheid bestuurder stichting
10034939 31-08-2017  Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW
10034945 31-08-2017  Teruggaaf omzetbelasting
10034946 31-08-2017  Transitievergoeding en loondispensatie
10034906 24-08-2017  Onderhoudskosten tuin van monumentenpand
10034898 24-08-2017  Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw
10034849 17-08-2017  Omzet- en winstcorrecties
10034863 17-08-2017  Aansprakelijkheid werkgever
10034862 17-08-2017  Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst
10034831 10-08-2017  Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren
10034828 10-08-2017  Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve
10034822 10-08-2017  Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten
10034720 03-08-2017  Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering
10034729 03-08-2017  Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek
10034723 03-08-2017  Toepassing reisaftrek
1252 02-08-2017  Uitspraak rechtbank Zeeland - West-Brabant
10034699 27-07-2017  Maximum uurprijzen kinderopvang 2018
10034707 26-07-2017  Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking
10034703 26-07-2017  Gastouder kan ondernemer zijn
10034705 26-07-2017  Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd
10034636 20-07-2017  Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018
10034647 20-07-2017  Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv
10034641 20-07-2017  Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen
10034634 20-07-2017  Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking
1251 14-07-2017  GDPR-compliance: hoe doe je dat?
10034588 13-07-2017  Geen verlenging restschuldregeling
10034594 13-07-2017  Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet
10034596 13-07-2017  Innovatiebox goedgekeurd
10034484 06-07-2017  Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof
10034480 06-07-2017  Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3
10034478 06-07-2017  Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten
10034487 06-07-2017  Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband
10034486 06-07-2017  Dga van Belgische bvba
1250 04-07-2017  Is de belastingdienst zelf in control?
1248 03-07-2017  Einduitspraak Woerden
10034469 29-06-2017  Vergoeding uitstel levering
10034467 29-06-2017  Wederindiensttredingsvoorwaarde
10034472 29-06-2017  Berekening belastingrente
10034471 29-06-2017  Lening niet onzakelijk
10034473 29-06-2017  Kosten keuring onderdeel scholingskosten
1247 28-06-2017  Individuele klantbehandeling waardevol voor Belastingdienst
10034465 22-06-2017  Omvang loondoorbetalingsverplichting
1243 22-06-2017  Ontwikkelingen ten aanzien van grondexploitaties
10034481 22-06-2017  Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet
10034464 22-06-2017  Geen hoge vrijstelling erfbelasting
10034459 22-06-2017  Uitleg regeling belastingrente
10034461 22-06-2017  Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek
1242 16-06-2017  Fiscalisten: controle blijft onmisbaar in toezicht Belastingdienst
10034448 15-06-2017  Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting
10034444 15-06-2017  Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto
10034451 15-06-2017  Nettoloon in rekening-courant
10034455 15-06-2017  Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe
1241 13-06-2017  Optimaliseer uw TCF met Gemstone en RiskRhino
10034338 08-06-2017  Niet sluitende rittenregistraties
1240 07-06-2017  Verleggingsregeling telecommunicatiediensten
1239 07-06-2017  Status suppletieaangifte in relatie tot TCF
10034335 06-06-2017  Beperking aftrek zorgkosten toegestaan
10034300 02-06-2017  Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018
10034218 31-05-2017  Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer
10034281 31-05-2017  Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017
10034283 31-05-2017  Verkapte winstuitdeling
1238 30-05-2017  Notitie Openingsbalans SVLO
1237 27-05-2017  Nieuwe baas Belastingdienst: horizontaal toezicht moet anders
10034201 24-05-2017  Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten
10034196 24-05-2017  Ontslag op staande voet vernietigd
10034207 24-05-2017  Verbod op privégebruik auto helpt dga niet
10034175 18-05-2017  Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen
10034165 18-05-2017  Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet
10034173 18-05-2017  Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen
10034172 18-05-2017  Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting
1236 12-05-2017  Fiscale beheersing: kan het efficiënt?
10034136 11-05-2017  Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf
10034123 11-05-2017  Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan
10034122 11-05-2017  Nultarief omzetbelasting niet van toepassing
10034138 11-05-2017  Vermogensetikettering woonhuis
10034044 04-05-2017  Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?
10034041 04-05-2017  Koerswinst op dividendvordering
10034043 04-05-2017  Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie
10034011 26-04-2017  Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan
10034019 26-04-2017  Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering
10034012 26-04-2017  Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting
1229 24-04-2017  Data-analyse: steekwoordencheck
1228 21-04-2017  Gebruik data uit legacy-systemen voor Continuous Auditing & Monitoring: back to the past!
10033998 20-04-2017  Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd
10033991 20-04-2017  Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019
10033988 20-04-2017  Sectorindeling werknemersverzekeringen
10033942 14-04-2017  Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang
10033944 13-04-2017  Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer
10033955 13-04-2017  Cao-voorziening bij ontslag
10033882 06-04-2017  Gebreken in administratie
10033880 06-04-2017  Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn
10033879 06-04-2017  Vermogensetikettering woning ondernemer
10033877 06-04-2017  Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid
10033871 06-04-2017  Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging
1227 31-03-2017  Big Four duiken in big-datacontrole
1226 31-03-2017  Brief over fiscale moties en toezeggingen
10033788 30-03-2017  Middelingsverzoek te laat ingediend
10033800 30-03-2017  Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken
10033794 30-03-2017  Beperking wettelijke gemeenschap van goederen
10033795 30-03-2017  Ontheffing concurrentiebeding
10033790 30-03-2017  Bovenmatige kilometervergoeding
1224 24-03-2017  Geactualiseerde versie Handboek Controle Belastingdienst openbaar
10033713 23-03-2017  Inhouding dividendbelasting
10033722 23-03-2017  Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken
10033692 16-03-2017  Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte
10033682 16-03-2017  Eén of meer prestaties?
10033693 16-03-2017  Overbruggingsregeling transitievergoeding
10033644 09-03-2017  Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen
10033643 09-03-2017  Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
10033636 09-03-2017  Onderzoek KvK onder zzp’ers
10033572 02-03-2017  Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting
10033571 02-03-2017  Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto
10033582 02-03-2017  Belastingvrij schrappen vordering op dga?
1138 27-02-2017  Verwerpen ritregistratie op basis van nummerplaatherkenning niet mogelijk
10033551 23-02-2017  Verhuur studentenkamers
10033540 23-02-2017  Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers
10033558 23-02-2017  Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen
10033554 23-02-2017  Nietig proeftijdbeding
10033194 17-02-2017  Risico’s van overname lijfrenteverplichting
10033511 16-02-2017  Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017
10033204 16-02-2017  Onttrekking aan het vermogen van de bv
1137 15-02-2017  Garagebox niet als vrijgestelde bergruimte te verhuren
10033472 09-02-2017  Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen
10033469 09-02-2017  Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon
10033467 09-02-2017  Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie
10033255 02-02-2017  Aanpak belastingontduiking
10033254 02-02-2017  Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst
10033251 02-02-2017  Onzakelijke lening
10033249 02-02-2017  Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind
10033232 26-01-2017  Vaststellingsovereenkomst innovatiebox
10033240 26-01-2017  Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter
10033250 26-01-2017  Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
1134 24-01-2017  du ROI Audit & Monitoring is Arbutus Analyzer distributeur Nederland
10033195 19-01-2017  Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde
10033198 19-01-2017  Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast
10033196 19-01-2017  Proefprocedure box 3
10033207 19-01-2017  Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper
10033114 12-01-2017  Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3
10033095 12-01-2017  Gebruikelijk loon in 2017
1123 11-01-2017  Codes aangifte loonheffingen 2017
1122 10-01-2017  Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen
10033012 05-01-2017  Lage-inkomensvoordeel
10033009 05-01-2017  Wijzigingen inkomstenbelasting
10033011 05-01-2017  Oudedagsreserve en ondernemersaftrek
10033010 05-01-2017  Investeringsaftrek 2017
10033017 05-01-2017  Bedragen kindregelingen
10033008 05-01-2017  Tarieven en heffingskortingen
10033018 05-01-2017  Wijzigingen loonbelasting
10033041 05-01-2017  Pensioen in eigen beheer
10033006 05-01-2017  Onderzoek naar samenvoeging MIA en Vamil
10032952 22-12-2016  Belastingplan 2017 aangenomen
10032933 22-12-2016  Formaliseren telefonische intrekking bezwaar
10032936 22-12-2016  Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017
1119 21-12-2016  Heffingsvrije voet verhuurderheffing naar 50 woningen
10032950 21-12-2016  Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld
1118 21-12-2016  Beveiliging dbi.cloud
10032890 15-12-2016  Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
10032888 15-12-2016  Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken
10032897 15-12-2016  Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?
10032866 08-12-2016  Geen bijtelling aangegeven, hof vernietigt opgelegde boete
10032870 08-12-2016  Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid
10032857 08-12-2016  Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner
10032841 01-12-2016  BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting
10032830 01-12-2016  Notariële akte van levering is geen factuur
10032840 01-12-2016  Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving
10032842 01-12-2016  Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen
10032416 24-11-2016  Box 3
10032415 24-11-2016  Huwelijkse voorwaarden
10032414 24-11-2016  Erven en testament
10032413 24-11-2016  Lening aan kinderen voor eigen woning
10032412 24-11-2016  Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017
10032418 24-11-2016  Zorgverzekering
10032417 24-11-2016  Giften
10032405 24-11-2016  Dividend uitkeren
10032411 24-11-2016  Schenkingen aan kinderen
10032409 24-11-2016  Hypotheek
10032398 24-11-2016  Betaal tankbeurten niet contant
10032404 24-11-2016  Arbeidsbeloning
10032403 24-11-2016  Lening aan BV
10032401 24-11-2016  Werkkostenregeling
10032400 24-11-2016  Auto van de zaak
10032396 24-11-2016  Herziening aftrek voorbelasting
10032407 24-11-2016  Lijfrentepremie
10032406 24-11-2016  Pensioen
10032393 24-11-2016  Investeringsaftrek
10032394 24-11-2016  Herinvesteringsreserve
10032408 24-11-2016  Middeling van inkomens
10032745 22-11-2016  Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA
1113 19-11-2016  COSO vindt data-analyse belangrijk instrument voor fraudebeheersing
10032732 18-11-2016  Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer
10032722 17-11-2016  Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in
10032644 17-11-2016  Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling
10032712 17-11-2016  Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer
10032718 17-11-2016  Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen
1112 12-11-2016  Ondernemers durven niet volledig te vertrouwen op Data & Analytics
10032678 10-11-2016  Payrolbedrijf is uitzendbureau
10032623 10-11-2016  AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog
10032620 10-11-2016  Einde aan aftrek huurkosten werkkamer ondernemer
10032617 10-11-2016  Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting
1111 07-11-2016  Fiscale eindejaarstips 2016
10032499 03-11-2016  Schenking op papier heeft soms ongewenste gevolgen
10032497 03-11-2016  Deelname omzetbelastingfraude verhindert toepassing vertrouwensbeginsel
10032485 03-11-2016  Staatssecretaris kondigt reparatie aftrek kosten werkkamer in huurwoning aan
10032368 27-10-2016  Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers
10032375 27-10-2016  Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis
10032372 27-10-2016  Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid
10032382 27-10-2016  Afkoop lijfrente en revisierente
1093 26-10-2016  Wiebes maakt einde aan huuraftrek ZZP’ers
1092 24-10-2016  Niet melden cybercrime is vaak verstandiger
10032324 20-10-2016  Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen
10032334 19-10-2016  Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting
10032322 19-10-2016  Uitbreiding kraamverlof partner
10032270 13-10-2016  Pand ondernemer was keuzevermogen
10032273 13-10-2016  Oud pand was bestemd voor bewoning
10032277 12-10-2016  Dienstbetrekking in meerdere landen
10032168 06-10-2016  Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend
10032166 06-10-2016  Onderneming naast dienstbetrekking
10032161 06-10-2016  Omvang privégebruik auto
10032180 06-10-2016  Mogelijke aanpassingen box 3
10032177 06-10-2016  Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie
10032178 06-10-2016  Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen
10032158 29-09-2016  Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld
10032147 29-09-2016  Vordering ouders op zoon onzakelijk
10032148 29-09-2016  Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve
10031947 22-09-2016  Maatregelen tegen misbruik van box 2
10031949 22-09-2016  Aanpassingen innovatiebox
10031950 22-09-2016  Stimulering start-ups
10031945 22-09-2016  Einde pensioen in eigen beheer
10031944 22-09-2016  Belastingplan 2017
10031951 22-09-2016  Tariefschijf vennootschapsbelasting
10031958 22-09-2016  Einde aftrek scholingskosten
10031961 22-09-2016  Tarieven en heffingskortingen
10031970 22-09-2016  Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting
10031957 22-09-2016  Einde aftrek onderhoudskosten monumenten
10031954 22-09-2016  Bouwterrein en btw
10031916 16-09-2016  Stukken Prinsjesdag worden niet eerder gepubliceerd
10031903 15-09-2016  Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers
10031896 15-09-2016  Kamervragen kosten omzetting hypotheek
10031844 08-09-2016  Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid
10031837 08-09-2016  Navordering door fout in aangifte
10031753 01-09-2016  Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk
10031765 01-09-2016  Betere bescherming erfgenamen tegen schulden
10031766 01-09-2016  Eigen risico dragen voor WGA?
10031760 01-09-2016  Gastouder is geen ondernemer
10031758 01-09-2016  Beperking aftrek kleding wegens ziekte is niet toegestaan
10031742 25-08-2016  Protocol Belastingdienst vermiste personen
10031740 25-08-2016  Volgens A-G verhindert winstuitdeling herinvesteringsvoornemen niet
10031733 25-08-2016  Wel of geen betalingskenmerk meegeven?
10031732 25-08-2016  Combikaart parkeren en openbaar vervoer
1059 24-08-2016  Verlaging winstbelasting België verhoogt druk op Nederland om te volgen
10031682 18-08-2016  Huurrecht als ondernemingsvermogen
10031686 18-08-2016  Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op
10031690 18-08-2016  Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?
10031696 18-08-2016  Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst
10031646 11-08-2016  Bijtelling auto van de zaak
10031641 11-08-2016  Kamervragen afschaffing VAR
10031649 11-08-2016  Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking
1058 06-08-2016  Pech: onzorgvuldige rittenadministratie, toch bijtelling maar geen boete
1057 06-08-2016  BTW-heffing servicekosten
10031538 04-08-2016  Aftrek extra vervoerskosten in verband met handicap
10031536 04-08-2016  Urenregistratie ten behoeve van zelfstandigenaftrek
10031539 04-08-2016  Forse boete voor onjuiste aftrek hypotheekrente
10031543 04-08-2016  Loonsanctie vernietigd
10031450 28-07-2016  Optredens van artiesten
10031453 28-07-2016  Waardering renteloze vordering
10031454 28-07-2016  Aanpassing ketenbepaling seizoensarbeid
10031461 28-07-2016  Verkapte winstuitdeling aan dga
10031373 21-07-2016  Uitwerking Autobrief II aangenomen
10031379 21-07-2016  Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout
10031375 21-07-2016  Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude
10031374 21-07-2016  Voorstel reparatie bedrijfsopvolgingsregeling
10031382 21-07-2016  Staatssecretaris wil kleine ondernemersregeling behouden
10031220 14-07-2016  Vermelding datum uit dienst op loonstrook
10031227 14-07-2016  Toelichting kenmerken beoordeling detachering
10031240 14-07-2016  Geen aftrek voorbelasting kosten pand tijdens leegstand
10031363 14-07-2016  Pensioen in eigen beheer
10031242 14-07-2016  Pachtersvoordeel met toepassing foutenleer bij staking belast
1047 11-07-2016  Uitfasering pensioen in eigen beheer krijgt langere afkoopperiode
10031214 07-07-2016  Vereiste informatiebeschikking voor omkering bewijslast
10031223 07-07-2016  Toepassing compensatieregeling grensarbeiders
10031203 07-07-2016  Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
10031216 07-07-2016  Vrijstelling schenkbelasting
10031207 30-06-2016  Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein
10031221 30-06-2016  Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking
10031243 30-06-2016  Aanpassingen renteaftrekbeperkingen
10031208 30-06-2016  Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloon
10031211 30-06-2016  Bij verantwoording boekwinst na 2001 geldt nieuwe landbouwvrijstelling
10031191 23-06-2016  Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen
10031198 23-06-2016  Geen aftrek van rente voor vererfde woning
10031201 23-06-2016  Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?
10031144 16-06-2016  Aanbod ontslagvergoeding geweigerd
10031156 16-06-2016  Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden
10031152 16-06-2016  Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig
10031145 16-06-2016  Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb
1046 13-06-2016  NZa wil meedenken in horizontaal toezicht
10031122 09-06-2016  Beroepschrift was acht minuten te laat
10031118 09-06-2016  Concept ombuigingslijst 2016
10031114 09-06-2016  Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege
10030926 02-06-2016  Kamervragen complexiteit belastingstelsel
10030914 02-06-2016  Belastingdienst heeft in procedures geen informatie achtergehouden
10030922 02-06-2016  Afzien van vrijwilligersvergoeding
10030921 02-06-2016  Uitbetaling niet vrijwillig opgenomen vakantie
10030870 26-05-2016  Minimumloon per 1 juli omhoog
10030868 26-05-2016  Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij verhuur onderneming
10030854 26-05-2016  Btw uit andere EU-landen terugvragen
10030855 26-05-2016  Aansprakelijkheid voor schade werknemer
10030857 26-05-2016  Overgang van VAR naar DBA
10030864 25-05-2016  Ontbindende voorwaarde arbeidsovereenkomst
10030767 19-05-2016  Mantelzorgcompliment en partnervrijstelling
10030759 19-05-2016  Terbeschikkingsteller wordt ondernemer
10030756 19-05-2016  Wet aanpak schijnconstructies
10030710 12-05-2016  Hof keurt verdergaande grensoverschrijdende fiscale eenheid goed
10030708 12-05-2016  Premiegevolgen samenvoeging WGA-vast en WGA-flex
10030704 12-05-2016  Besluit teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen
10030701 12-05-2016  Sparen in het buitenland
10030706 12-05-2016  Wetsvoorstel aanpassing Arbeidsomstandighedenwet
10030636 04-05-2016  Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling
10030633 04-05-2016  Aankoop auto door BV toegerekend aan dga
10030637 04-05-2016  Loonsanctie terecht opgelegd
10030640 04-05-2016  Elektronisch deponeren jaarrekening vanaf 2016 verplicht
10030632 04-05-2016  Koersverlies eigenwoningschuld niet aftrekbaar
10030627 04-05-2016  Aftrek fictieve personeelskosten
1037 03-05-2016  De fiscale positie van woningcorporaties: “Is de wens de vader van de gedachte?”
10030599 28-04-2016  Lening van ouders aan zoon was onzakelijk
10030593 28-04-2016  Loondoorbetaling bij ziekte
10030592 28-04-2016  Aanpassingen minimumloon
10030590 28-04-2016  Aanpassingen in Wet werk en zekerheid
10030601 28-04-2016  Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling
10030559 21-04-2016  Niet voldaan aan aanzegverplichting
10030544 21-04-2016  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing
10030547 21-04-2016  Kamervragen criteria dienstbetrekking
10030554 21-04-2016  Recht op WW voor echtgenote ondernemer
10030515 14-04-2016  Boete inkeerregeling gaat omhoog per 1 juli 2016
10030518 14-04-2016  Europese Commissie lanceert verbeterplan btw
10030519 14-04-2016  Wetsvoorstel Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer
10030408 07-04-2016  Herziening VAR
10030407 07-04-2016  Reactie staatssecretaris op vragen Autobrief II
10030400 07-04-2016  Voorziening voor verlies uit borgstelling
10030405 07-04-2016  Geen verjonging verlies uit aanmerkelijk belang
10030404 07-04-2016  Opzegging wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd
10030403 07-04-2016  Kwijtscheldingswinst terbeschikkingstelling
10030312 31-03-2016  Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil
10030304 31-03-2016  Verplicht ondernemingsvermogen
10030310 31-03-2016  Grens NHG blijft € 245.000
10030309 31-03-2016  Kamervragen fiscale trucs vermogenden
10028201 24-03-2016  De kapitaalrekening van de ondernemer
10030226 24-03-2016  Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens
10030232 24-03-2016  Bezwaar tegen aangifte bpm
10030221 24-03-2016  Geen cassatie hofuitspraak toepassen afroommethode
10030229 24-03-2016  Voorgenomen aanpassing Dagloonbesluit
10030233 24-03-2016  Voorbelasting op kosten voor pensioenfonds
10030178 17-03-2016  Bestelauto ondanks stank niet alleen geschikt voor goederenvervoer
10030189 17-03-2016  Ontbinding arbeidsovereenkomst door verwijtbaar gedrag werknemer
10030188 17-03-2016  Nieuwe loonbelasting- en premietabellen per 1 april 2016
10030182 17-03-2016  Nagelaten bedrijf niet voortgezet
10030127 10-03-2016  Kortingsregeling 30%-regeling niet discriminerend
10030136 10-03-2016  Wanneer volgt teruggave dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouder?
10030135 10-03-2016  Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse vennootschap?
10030133 10-03-2016  Reactie staatssecretaris Financiën over box 3
10030008 03-03-2016  Schadeclaims oude vakantiedagen
10030018 03-03-2016  Naheffing privégebruik tweede auto van de zaak
10030014 03-03-2016  Btw-vrijstelling watersport is niet correct
10030023 03-03-2016  Wettelijke bedenktijd na beëindiging met wederzijds goedvinden
10029981 26-02-2016  Terbeschikkingstelling wordt onderneming
10029983 26-02-2016  Verkoopopbrengst van invloed op eerdere waardering
10029982 26-02-2016  Afroommethode als geen vergelijkbaar loon kan worden gevonden
10029976 26-02-2016  Einde terbeschikkingstelling
10029972 26-02-2016  Aftoppingsgrens pensioenopbouw en deeltijdwerk
10029932 18-02-2016  Schadevergoeding wegens beëindiging loonsanctie
10029945 18-02-2016  Belastingheffing box 3 in strijd met eigendomsrecht?
10029942 18-02-2016  Te lang gewerkt aan re-integratie in eigen functie
10029940 18-02-2016  Ministerie introduceert regelhulp premiekortingen
10029946 18-02-2016  Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid
10029895 11-02-2016  Verband koopsom en waarde onroerende zaak
10029892 11-02-2016  Einde 30%-regeling door periode tussen dienstbetrekkingen
10029901 11-02-2016  Einde fictieve dienstbetrekking commissaris
10029792 04-02-2016  Goedkeuring verrekening zelfstandigenaftrek met stakingswinst
10029797 04-02-2016  Niet voldaan aan verlaagd urencriterium
10029805 04-02-2016  CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon'
10029804 04-02-2016  Arbeidsconflict tijdens re-integratie
10029800 04-02-2016  Subsidieregeling Jonge Landbouwers
10029828 03-02-2016  Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt definitief
10029789 28-01-2016  Wetsvoorstel Autobrief II ingediend
10029788 28-01-2016  Afroommethode niet van toepassing
10029784 28-01-2016  Transitievergoeding bij beëindiging doorstart
10029782 28-01-2016  Bijtelling privégebruik voor dga die over sleutels van auto kon beschikken
1155 22-01-2016  Hoe te handelen in het kader van de meldplicht datalekken?
10029745 21-01-2016  Bijtelling gebaseerd op catalogusprijs ondanks korting bij aankoop
10029725 21-01-2016  Voorstellen vereenvoudiging belastingwetgeving gevraagd
10029741 21-01-2016  Procedure over aanpassing oldtimerregeling
10029735 21-01-2016  Kamervragen uitspraak over verhoging AOW-leeftijd
10029634 14-01-2016  Kamervragen gevolgen van de Wet werk en zekerheid
10029640 14-01-2016  Redelijke schatting ambtshalve aanslag lege BV
10029641 14-01-2016  Aanzegverplichting bij einde tijdelijk contract
10029644 14-01-2016  Naheffingen BZM
10029543 07-01-2016  Investeringsaftrek 2016
10029550 07-01-2016  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016
10029551 07-01-2016  Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd
10029540 07-01-2016  Werkkostenregeling 2016
10029542 07-01-2016  Tarieven en heffingskortingen 2016
10029465 23-12-2015  Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd kan een ongeoorloofde inbreuk op eigendomsrecht zijn
10029473 23-12-2015  Geen onzakelijke lening zonder onderlinge aandeelhoudersrelatie
10029477 23-12-2015  Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingplan 2016 aan
10029463 23-12-2015  Voortgang aanpassingen pensioen in eigen beheer
1221 22-12-2015  Nieuwe meldplicht legt bewijslast bij ondernemer
10029404 17-12-2015  Renteloze lening aan dga was uitdeling van winst
10029409 17-12-2015  Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet
10029380 10-12-2015  Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting
10029376 10-12-2015  Vaststelling premiepercentages en premieloon 2016
10029367 10-12-2015  Aanpassingen Belastingplan 2016
10028200 07-12-2015  Personeelsuitjes en de werkkostenregeling
10029305 07-12-2015  Modelovereenkomst vervangt VAR in 2016
10029274 03-12-2015  Belastinggevolgen emissiefraude
10029279 03-12-2015  Nederland in beroep tegen besluit EC in zaak Starbucks
10029280 03-12-2015  Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging
10029281 03-12-2015  Wlz-premie 2016 vastgesteld op 9,65%
10029285 03-12-2015  Zonnepanelen en ondernemerschap omzetbelasting
10029254 26-11-2015  Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2016 bekend gemaakt
10029255 26-11-2015  Vrijstelling btw voor sport
10029250 26-11-2015  Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening
10029246 26-11-2015  WEVAB bepalen naar tijdstip verkoop
10029248 26-11-2015  Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde
10029210 19-11-2015  Overgang VAR naar modelovereenkomsten
10029220 19-11-2015  Wetsvoorstellen Belastingplan 2016 door Tweede Kamer
10029201 19-11-2015  Maatregelen tegen ontgaan box 3-heffing in Belastingplan 2017
10029203 19-11-2015  Onterecht opgelegde loonsanctie
10029097 12-11-2015  Geen terugwerkende kracht voor onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
10029099 12-11-2015  Geen naheffing parkeerbelasting bij onjuiste invoer kenteken
10029092 12-11-2015  Voortgang Belastingplan 2016
10029102 12-11-2015  Steeds meer mensen activeren Berichtenbox
10029014 09-11-2015  Herziening aftrek voorbelasting
10029015 09-11-2015  Betaal tankbeurten niet contant
10029016 09-11-2015  Auto van de zaak
10029017 09-11-2015  Optimaliseer de werkkostenregeling
10029019 09-11-2015  Is uw lening aan de BV zakelijk?
10029020 09-11-2015  Overweeg om dividend uit te keren
10029021 09-11-2015  Wat te doen met uw hypotheek?
10029022 09-11-2015  Bespaar erfbelasting door schenking aan uw kinderen
10029023 09-11-2015  Erfbelasting besparen door een testament
10029025 09-11-2015  Optimaliseer uw giftenaftrek
10029026 09-11-2015  Optimaliseer uw oudedagsinkomen
10029027 09-11-2015  Denk aan het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden
10029012 09-11-2015  Leg uw voornemen tot herinvestering vast!
10029013 09-11-2015  Btw-suppletie
10029024 09-11-2015  Bespaar belasting in box 3
10028981 05-11-2015  Onvoorzien emigratielek aanmerkelijk belang wordt ook gedicht
10028987 05-11-2015  Geen boekverlies op woning bij overgang naar privé
10028993 05-11-2015  Werkzaamheden in buitenland tijdens onbetaald verlof
10028902 29-10-2015  Wetsvoorstel aanpassing regime fiscale eenheid
10028895 29-10-2015  Parlementaire behandeling Belastingplan 2016
10028897 29-10-2015  Hypotheeknormen 2016 bekend
10028898 29-10-2015  Er komt een nieuw stelsel g-rekeningen
10028856 22-10-2015  Leeftijdsbeperking onbegrensde aftrek studiekosten
10028863 22-10-2015  Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
10028869 22-10-2015  Uitstel afschaffing VAR tot 1 april 2016
10028827 15-10-2015  150-kmgrens in 30%-regeling blijft overeind
10028823 15-10-2015  Sierviskwekerij is landbouwbedrijf
10028815 15-10-2015  Versoepeling bandbreedte-eis premie kapitaalverzekeringen
10028783 08-10-2015  Informatiebeschikking en omkering bewijslast
10028787 08-10-2015  Tweede Kamer wil werkelijk rendement belasten in box 3
10028788 08-10-2015  Rapport onderzoek zzp'ers naar Tweede Kamer
10028777 08-10-2015  Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
1218 07-10-2015  Controleaanpak Internetbedrijven 10 jaar later
10028702 02-10-2015  BTW op oninbare vorderingen
10028687 01-10-2015  Verhuur garageboxen
10028688 01-10-2015  Voortgang afschaffing VAR
10028690 01-10-2015  Beperkte mogelijkheden herinvesteringsreserve na gedeeltelijke staking
10028676 01-10-2015  Hoge vrijstelling erfbelasting voor gehuwde mantelzorger
10028628 24-09-2015  Ook Hoge Raad vindt iPad een computer
10028648 24-09-2015  Acupunctuur valt onder vrijstelling medische prestaties
10028638 24-09-2015  Nederlandse staat moet schade vakantiedagenregeling vergoeden
10028440 17-09-2015  Heffingskortingen
10028441 17-09-2015  Herziening box 3
10028442 17-09-2015  Emigratie aanmerkelijkbelanghouder
10028444 17-09-2015  Eigen woning
10028450 17-09-2015  Wet tegemoetkomingen loondomein
10028451 17-09-2015  Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling
10028454 17-09-2015  Vpb-plicht overheidsondernemingen
10028456 17-09-2015  Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning
10028469 17-09-2015  Belastingplan 2016
10028439 17-09-2015  Tarieven IB en LB
10028324 10-09-2015  Kamervragen ontwijken transitievergoeding
10028333 10-09-2015  Instemming met beëindiging dienstverband
10028336 10-09-2015  Kinderopvangtoeslag 2016 hoger
10028340 10-09-2015  Afwikkeling grensoverschrijdende erfenissen eenvoudiger
10028228 03-09-2015  Niet afgedragen dividendbelasting
10028186 26-08-2015  Aansprakelijkheid volgens Invorderingswet
10028196 26-08-2015  Onjuiste informatie in cv reden voor ontslag
10028162 20-08-2015  Onderhoudsverplichtingen ex-samenwoners
10028166 20-08-2015  Eigen woning en verblijf in buitenland
10028167 20-08-2015  Terugbetalingsregeling studiekosten
10028104 12-08-2015  Ontbinding via kantonrechter
10028105 12-08-2015  Beperkte mogelijkheid voor kantonrechter om ontslagvergoeding toe te kennen
10028102 12-08-2015  Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking einde fiscale eenheid btw
10028100 12-08-2015  Margeauto uitgangspunt BPM bij invoer
10028072 07-08-2015  BPM en bestelauto van de ondernemer
10028073 07-08-2015  Urencriterium voor de ondernemer
10028058 06-08-2015  Uitzenden medisch personeel
10028064 06-08-2015  Bijtelling
10028056 05-08-2015  Overdrachtsbelasting over tegenprestatie
10028004 30-07-2015  Toepassing urencriterium
10028006 30-07-2015  Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout
10028000 30-07-2015  Tijdelijke regeling pensioenknip
10027906 23-07-2015  Verhuiskosten ondernemer
10027909 23-07-2015  Waardering landbouwgrond
10027901 23-07-2015  Conclusie A-G over crisisheffing
10027925 23-07-2015  Uitwerking alternatieven pensioen in eigen beheer
10027904 23-07-2015  Appartement in woonzorgcentrum
10027808 16-07-2015  Kabinetsplannen autobelastingen 2017-2020 in Autobrief II
10027813 16-07-2015  Deskundigheidsnorm 30%-regeling
10027819 16-07-2015  Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene
10027684 09-07-2015  Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden
10027677 09-07-2015  Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016
10027683 09-07-2015  Vrijstelling btw sportorganisaties
10027667 02-07-2015  Invordering rijbewijs geen reden voor ontslag
10027660 02-07-2015  Aflossing schuld of verstrekking lening?
10027670 02-07-2015  Medisch specialist kan nog steeds fiscaal ondernemer zijn
10027663 02-07-2015  Non-concurrentiebeding en faillissement werkgever
10027666 02-07-2015  Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk
10027640 25-06-2015  Ontslag als statutair bestuurder; voortzetting dienstverband
10027644 25-06-2015  Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015
10027650 25-06-2015  Wijzigingen in WW per 1 juli 2015
10027620 18-06-2015  Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen
10027622 18-06-2015  Vordering op onderneming vroegere medevennoot
10027626 18-06-2015  Achteraf geboekte bijdrage privégebruik
10027632 18-06-2015  Terbeschikkingstelling gaat over in onderneming
1144 17-06-2015  Nut steekproeven voor beoordelen vpb-plicht gemeenten
10027574 11-06-2015  Kamervragen autobelastingen hybride auto
10027572 11-06-2015  Hoge ontslagvergoeding ondanks kort dienstverband
10027573 11-06-2015  Waardering verhuurde woningen in box 3
10027566 11-06-2015  Hof straft willekeurige toepassing afroommethode af
10027482 04-06-2015  Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
10027492 04-06-2015  Verzoek teruggaaf omzetbelasting
10027493 04-06-2015  Afschrijven productie- en ammoniakrechten
10027488 04-06-2015  Sanctie op beheersdaden commanditaire vennoot
10027481 04-06-2015  Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd
10027339 28-05-2015  Aftrek hypotheekrente buitenlander
10027343 28-05-2015  Waardering maatschapsaandelen
10027346 28-05-2015  Verkrijgingsprijs aandelen BV
10027259 22-05-2015  Geen forensenbelasting bij verhuur aan eigen BV
1219 21-05-2015  Inzet van software bij monitoren kwaliteit douane-aangiften
10027268 21-05-2015  Aanpassing wetsvoorstel invoering BGL
10027266 21-05-2015  Bedrijfsbeëindiging of overgang onderneming?
10027198 13-05-2015  Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding
10027199 13-05-2015  Ontslagregeling
10027200 13-05-2015  Regeling UWV ontslagprocedure
10027163 08-05-2015  Minimum (jeugd)loon per 1 juli 2015 iets hoger
10027135 07-05-2015  Gevolgen wisseling van auto van de zaak
10027143 07-05-2015  Toepassing onderwijsvrijstelling
10027134 07-05-2015  Wisseling auto van de zaak en bijtelling privégebruik
10027069 30-04-2015  Door verkoper gebruikte auto niet meer nieuw
10027070 30-04-2015  Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft na verbreken fiscale eenheid
10027064 30-04-2015  Is een document waarop prijs en omzetbelasting staan een factuur?
10027068 30-04-2015  Vergoeding lid stembureau is geen vrijwilligersvergoeding
10027015 23-04-2015  Staatssecretaris presenteert alternatief voor beschikking geen loonheffingen
10027022 23-04-2015  Verlies vrijstelling MRB voor oldtimer
10027032 23-04-2015  Volgens AG is iPad een computer
10026981 16-04-2015  Nieuwe leningfondsen voor mkb
10026987 16-04-2015  Eerste Kamer neemt wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve aan
10026988 16-04-2015  Werknemer krijgt meer recht op flexibel werken
10026927 09-04-2015  Toezegging uitzondering compartimentering
10026935 09-04-2015  Geen toepassing oude landbouwvrijstelling
10026925 09-04-2015  Uit schenking betaalde rente aftrekbaar
10026926 09-04-2015  Stapeling van forfaits bij verhuurde woning in box 3
10026855 02-04-2015  Belastingdienst wil onterecht betaalde toeslagen uit buitenland terugvorderen
10026858 02-04-2015  Tweede Kamer akkoord met versnelde verhoging AOW-leeftijd
10026859 02-04-2015  Gebruik camerabeelden voor controle privégebruik auto is toegestaan
10026861 02-04-2015  Toepassing laag tarief onderhoud woningen vervalt per 1 juli a.s.
10026864 02-04-2015  Beherend vennoot ook aansprakelijk voor oude schulden CV
10026854 02-04-2015  Tussentijdse beëindiging 30%-regeling
1158 30-03-2015  Analyse stambestand customs commodity codes
10026767 27-03-2015  Heffing BZM
10026763 26-03-2015  Overname parkeerkaartje
10026769 26-03-2015  Kosten jachtrecht geen uitdeling aan dga
10026771 26-03-2015  Lening onzakelijk geworden door handelen schuldeiser
10026770 26-03-2015  Sociaal plan geen VUT-regeling
10026761 26-03-2015  EC wil automatische uitwisseling rulings
10026681 19-03-2015  Kamer wil Europese vennootschapsbelasting
10026682 19-03-2015  Uitzenden van zorgpersoneel
10026687 19-03-2015  Geen fictieve erfrechtelijke verkrijging
10026690 19-03-2015  Depotstelsel komt er definitief niet
10026579 12-03-2015  Aangifte inkomstenbelasting 2014
10026585 12-03-2015  Btw-richtlijn staat verlaagd tarief op e-boeken niet toe
10026586 12-03-2015  Winstuitdeling van BV aan dga
10026598 12-03-2015  Dwangsom voor inspecteur
10026580 12-03-2015  Bewijs voor bescheiden privégebruik
10026581 12-03-2015  Faillissement vof
10026497 05-03-2015  150 km-grens in 30%-regeling blijft overeind
10026508 05-03-2015  Kamerbrief WGA en ZW
10026503 05-03-2015  Minister van Sociale Zaken komt met verzachting invoering transitievergoeding
10026505 05-03-2015  Tijdelijke goedkeuring niet herrekenen bij iets eerdere pensioeningangsdatum
10026446 26-02-2015  Eigenwoningregeling en detachering
10026453 26-02-2015  Alternatief voor beschikking geen loonheffing?
10026459 26-02-2015  Kabinet geen voorstander flexibele AOW
10026440 26-02-2015  Ontbindingsverzoek werknemer na intrekking eerder werkgeversverzoek
10026419 19-02-2015  Paraplufinanciering
10026424 19-02-2015  Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door overval
10026421 19-02-2015  Beoordeling re-integratieverplichtingen
10026425 19-02-2015  Aftrek kosten buitenlands monumentenpand
10026413 19-02-2015  Verlengde proeftijd te laat overeengekomen
10026414 19-02-2015  Kinderopvangkosten geen uitgaven voor extra gezinshulp
10026359 12-02-2015  Duur van werkzaamheid
10026368 12-02-2015  Kamerbrief loondoorbetalingsplicht
10026362 12-02-2015  Belastingdienst maakt naam tipgever niet bekend
10026365 12-02-2015  Gewijzigd besluit lijfrenten en periodieke uitkeringen
10026371 12-02-2015  Voorlopig geen laag btw-tarief voor digitale krant
10026234 10-02-2015  Onterechte aansprakelijkstelling inlener
10026328 10-02-2015  WOZ-beschikking 2015
10026257 05-02-2015  Teruggaaf BPM
10026220 29-01-2015  Geen fiscale eenheid zustermaatschappijen
10026223 29-01-2015  Toelichting voorlopige aanslagen IB
10026219 29-01-2015  Einde dienstverband door opzegging of door vroegpensioen?
10026230 29-01-2015  Ontslag op staande voet na niet toegestane vakantie
10026217 29-01-2015  Beheer vakantiewoningen geen onderneming
10026189 22-01-2015  RDA blijft in 2015 op 60%
10026179 22-01-2015  Parkeren of laden en lossen?
10026182 22-01-2015  Waardering verpachte grond
10026187 22-01-2015  Aanpassing besluit fiscale eenheid
10026117 15-01-2015  Voorwaardelijke vergoeding privégebruik auto
10026120 15-01-2015  Ketenbepaling arbeidsrecht niet omzeilen met vaststellingsovereenkomst
10026113 15-01-2015  Kamervragen mogelijk misbruik premiekortingsregeling
10025997 09-01-2015  Wijzigingen loonbelasting
10025998 09-01-2015  Premies werknemersverzekeringen 2015
10026000 09-01-2015  Wijzigingen arbeidsrecht
10025995 09-01-2015  Wijzigingen IB 2015
10025996 09-01-2015  Investeringsaftrek 2015
10025941 24-12-2014  Modernisering verlof en arbeidstijden
10025942 24-12-2014  Uitkoopsom medevennoot niet in een keer ten laste van winst
10025943 24-12-2014  Regime fiscale eenheid wordt aangepast
10025950 24-12-2014  Vooraf ingevulde aangifte voor 1 mei 2015 indienen
10025914 18-12-2014  Hypotheekrenteaftrek woning in aanbouw
10025905 18-12-2014  Verwijtbaar werkloos
10025909 18-12-2014  Kamervragen wijzigingen pensioengebied
10025913 18-12-2014  Belastingplan 2015 aangenomen
10025846 12-12-2014  Geen crisisheffing over bijzondere beloning in 2012
10025841 11-12-2014  Innovatiebox blijft
10025847 11-12-2014  Niet bedongen rente was uitdeling
10025851 11-12-2014  Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid
10025853 11-12-2014  Verdeling box 3-vermogen bij inkeer
10025868 11-12-2014  Memorie van antwoord Belastingplan 2015
10025758 04-12-2014  Verlengde betaaltermijn aanslag IB 2014
10025763 04-12-2014  Verlies op aandelen in NV werkgever
10025767 04-12-2014  Gebruikelijk loon
10025773 04-12-2014  Geen cassatie tegen ondernemerschap verpleegkundige in thuiszorg
10025735 27-11-2014  Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling
10025736 27-11-2014  Zonder beschikking fiscale eenheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid
10025720 27-11-2014  Incidenteel fiscaal voordeel
10025667 21-11-2014  Pas uw pensioenregeling op tijd aan
10025677 21-11-2014  Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer
10025682 21-11-2014  Cultuurgrondvrijstelling voor ponyfokkerij
10025687 21-11-2014  Verhuisboedelvrijstelling en dubbele woonplaats
10025676 20-11-2014  Verhoging AOW-leeftijd sneller
10025674 19-11-2014  Wettelijke rente naar 2%
10025603 13-11-2014  Verkapte winstuitdelingen
10025620 13-11-2014  Wetsvoorstel om doorwerkbelemmeringen weg te nemen
10025616 13-11-2014  Innovatiebox bevat geen lek
10025610 12-11-2014  Werknemer klimt over hek: werkgever aansprakelijk
10025511 06-11-2014  Voorstellen autobelastingen 2016
10025522 06-11-2014  Wijzigingen pensioen en lijfrente
10025523 06-11-2014  Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015
10025524 06-11-2014  Bespaar belasting met de middelingsregeling
10025525 06-11-2014  Los extra af op uw hypotheekschuld
10025526 06-11-2014  Maak nog gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling
10025527 06-11-2014  Optimaliseer uw giftenaftrek
10025521 06-11-2014  Wet Werk en Zekerheid
10025529 06-11-2014  Hevel vermogen voordelig over naar uw kinderen
10025530 06-11-2014  Overweeg om de BV in 2014 dividend te laten uitkeren
10025531 06-11-2014  Optimaliseer uw recht op investeringsaftrek
10025532 06-11-2014  Suppletie 2014 btw
10025533 06-11-2014  Aangifte btw laatste tijdvak kalenderjaar
10025528 06-11-2014  Verlaag uw vermogen in box 3
10025512 05-11-2014  Uitleg "naheffing" van belasting
10025480 30-10-2014  Wettelijk minimumloon januari 2015
10025471 29-10-2014  Voorstel aanpassing autobelastingen 2016
10025441 22-10-2014  Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw
10025442 21-10-2014  Autobrief 2.0 komt in 2015
10025334 16-10-2014  Geen 30%-regeling voor jonge profvoetballer
10025316 10-10-2014  Dividenduitkering vererfde AB-aandelen
10025326 10-10-2014  Combinatie zakelijke reis met vakantie
10025327 10-10-2014  Zzp'er in de zorg
10025312 10-10-2014  Kamervragen liquidatieverlies deelneming
10025339 01-10-2014  iPad is communicatiemiddel
10025310 30-09-2014  Verlofuren geen studiekosten
10025303 30-09-2014  Wetsvoorstel om VAR te vervangen ingediend
10025305 29-09-2014  Contouren herziening belastingstelsel
10025304 26-09-2014  Modernisering verlofregelingen
10025241 24-09-2014  Besluit toepassing innovatiebox
10025249 24-09-2014  Boete bij naheffing MRB verminderd
10025253 24-09-2014  Tariefverschil boeken en e-boeken
10025254 24-09-2014  Houdsterverliesregeling
10025119 18-09-2014  Levensloopregeling
10025128 18-09-2014  Versnelde invordering toeslagen
10025117 18-09-2014  Gebruikelijk loon
10025114 18-09-2014  Heffingskortingen
10025115 17-09-2014  Tarieven IB en LB
10025118 17-09-2014  Werkkostenregeling
10025116 17-09-2014  Maatregelen eigen woning
10025120 17-09-2014  Kindgebonden budget
10025122 17-09-2014  Aftrek buitenlandse boete
10025131 17-09-2014  Belastingplan 2015
1216 17-09-2014  Materialiteitstabel belastingdienst: Objectieve maatstaf voor rechtsgelijkheid in het toezicht?
10025019 12-09-2014  Opheffing tenaamstellingsverplichting omzetbelasting
10025026 11-09-2014  Tweede Kamer akkoord met afschaffing product- en bedrijfschappen
10025009 11-09-2014  Subsidie voor duurzame inzetbaarheid
10025022 11-09-2014  Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af
10025012 10-09-2014  Kamerbrief over Wet minimumloon
10024930 03-09-2014  Geen 30%-regeling voor werknemer die als student in Nederland woonde
10024934 03-09-2014  Onzakelijke lening
10024919 29-08-2014  Aftrap voor nationale pensioendialoog
10024885 28-08-2014  EU pleit voor lagere belasting op arbeid
10024890 27-08-2014  Teruggaaf btw uit ander EU-land
10024855 21-08-2014  Vorderingen binnen samenwerkingsverband
10024861 20-08-2014  Werktijdverkorting mogelijk door Russische boycot
10024864 20-08-2014  Voorstel invoering dwangakkoord buiten faillissement
10024865 20-08-2014  Subsidie voor plannen ter vermindering ammoniakuitstoot
10024857 20-08-2014  Vergoeding deskundigenrapport
10024837 14-08-2014  Nieuw besluit onderwijsvrijstelling
10024828 13-08-2014  Herziening na overgang algemeenheid van goederen
10024779 06-08-2014  Omzetting huurschuld in lening
10024785 06-08-2014  Pseudo-eindheffing hoog loon
10024722 31-07-2014  Geen MKB-winstvrijstelling voor dga
10024729 30-07-2014  Schadevergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling
10024724 30-07-2014  Achterwaartse verliesverrekening
10024644 23-07-2014  Aanvullend actieplan mkb-financiering
10024649 23-07-2014  Overname exploitatie onderneming
10024652 23-07-2014  Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst
10024648 23-07-2014  Onduidelijke bepaling over overname leaseauto bij einde dienstverband
10024572 17-07-2014  Geen verplichte herwaardering bij inbreng
10024562 16-07-2014  Kamerbrief btw-onderwerpen
10024569 16-07-2014  Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw
10024570 16-07-2014  Ruim gebruik van versoepelde inkeerregeling
10024483 10-07-2014  Regeling premiekorting jongeren
10024476 09-07-2014  Kabinet ziet af van invoering winstbox
10024480 09-07-2014  Uitbreiding afvalstoffenheffing aangekondigd
10024486 09-07-2014  Einde terbeschikkingstelling
10024411 03-07-2014  Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid
10024432 03-07-2014  Aanpassingen werkkostenregeling aangekondigd
10024418 02-07-2014  Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014
10024409 02-07-2014  Arbeidsovereenkomst ontbonden wegens houding werknemer
10024420 02-07-2014  Ontslag tijdens proeftijd
10024385 25-06-2014  Regeling fiscale eenheid in strijd met Europees recht
10024374 25-06-2014  Realisatie verkoopopbrengst landbouwgrond
10024381 25-06-2014  Stijging OZB-tarief leidt niet tot onredelijke heffing
10024383 25-06-2014  Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen
10024327 19-06-2014  Herziening aftrek voorbelasting bij leegstand pand
10024334 19-06-2014  Verrekening belastingkorting verlies box 2
10024326 19-06-2014  Maatschap operatieassistenten en anesthesiemedewerkers verricht vrijgestelde prestaties
10024300 11-06-2014  Samenwonen en AOW
10024309 11-06-2014  Risico-opslag op zakelijke rente
10024304 11-06-2014  Verhuur werkkamer aan eigen BV
10024307 11-06-2014  Wet Werk en Zekerheid aangenomen!
1142 11-06-2014  IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak MKB
10024215 04-06-2014  Geen bijtelling, wel eigen bijdrage
10024213 04-06-2014  Evaluatie accijnsverhoging diesel en LPG
10024214 04-06-2014  Minimumloon per 1 juli 2014
10024178 28-05-2014  Herinvesteringsreserve en ruilarresten
10024181 27-05-2014  Tijdstip van herinvesteren
10024191 27-05-2014  Wetsvoorstellen pensioenhervorming aangenomen
10024125 22-05-2014  Stelselwijziging in verband met landbouwvrijstelling
10024119 21-05-2014  Verlies schaarse deskundigheid
10024121 21-05-2014  Ontslag op staande voet
10024128 21-05-2014  Brede agenda Belastingdienst
10024028 14-05-2014  Opvolgend werkgeverschap
10024030 14-05-2014  Tweede nota van wijziging wetsvoorstel modernisering verlofregelingen
10024019 14-05-2014  Pseudo-eindheffing hoge lonen
10024026 14-05-2014  Regresvordering op echtgenoot
10023903 08-05-2014  Buitenlandse boetes binnenkort niet meer aftrekbaar van winst
10023893 07-05-2014  Brief over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer
10023901 07-05-2014  Verbouwing woning werknemer voor rekening werkgever
10023803 01-05-2014  Koopsom lager door huurvrijstelling
10023813 30-04-2014  Nieuwe staffels beschikbare premieregeling
10023812 30-04-2014  Kamervragen fiscale stimulering elektrische auto
10023774 24-04-2014  Loon echtgenote staat los van loon dga
10023775 24-04-2014  Bevoegdheid opleggen aanslag
10023779 24-04-2014  Cultuurgrondvrijstelling voor ondergrond opstallen
10023778 23-04-2014  Zonder eigendom woning geen aftrek hypotheekrente
10023784 23-04-2014  Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV
10023736 17-04-2014  Werking vertrouwensbeginsel
10023746 17-04-2014  Huishoudentoeslag komt er niet
10023731 16-04-2014  Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking
10023738 16-04-2014  Afbouw arbeidskorting wordt beperkt
10023740 16-04-2014  Voorstel versoepeling cookiewetgeving
10023745 16-04-2014  Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
10023695 10-04-2014  Bovenmatig deel vergoeding vormt loon
10023689 09-04-2014  Wel of geen overgang onderneming?
10023699 09-04-2014  Uitstel van betaling
10023688 09-04-2014  Gedeeltelijke herroeping beschikking fiscale eenheid
10023596 03-04-2014  Invoering depotrekeningen uitgesteld
10023608 03-04-2014  Wereldwijd non-concurrentiebeding
10023610 03-04-2014  Erfenis wordt onderdeel bedrijfsvermogen
10023602 03-04-2014  Beperking inkoopregeling AOW aangekondigd
10023603 03-04-2014  Gebruikelijk loon dga als BV overig personeel heeft
10023554 27-03-2014  Geen 30%-regeling voor tweede deeltijdbaan door tijdverloop
10023556 26-03-2014  Geen recht op WW door verwijtbare werkloosheid
10023558 26-03-2014  Voorkom belastingrente door vóór 1 april btw over 2013 te corrigeren
10023553 25-03-2014  Splitsing pensioen sorteert geen effect
10023546 25-03-2014  Toepassing verlengde opzegtermijn
10023495 20-03-2014  Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften
10023491 19-03-2014  Transactievoordeel toe te rekenen aan onderneming
10023490 17-03-2014  Paardentrailer geen ondernemingsvermogen
10023451 13-03-2014  Aandachtspunten bij controle aangiften inkomstenbelasting 2013
10023443 12-03-2014  Tweede Kamer neemt gewijzigd wetsvoorstel aanpassing pensioenen aan
10023433 12-03-2014  Verschil in bijtellingspercentage is geoorloofd
10023434 12-03-2014  Parkeren of laden en lossen?
10023182 06-03-2014  Lening ging vooraf aan aandeelhouderschap
10023180 05-03-2014  Hoge ontslagvergoeding door handelen werkgever
10023179 04-03-2014  Schade door ongeluk op het werk
10023165 03-03-2014  Vooraf ingevulde aangifte kan gedownload worden
10023142 27-02-2014  Personeel vervangen door zzp'ers?
10023139 26-02-2014  Door eerdere afgifte kenteken is auto gebruikt
10023143 26-02-2014  Aftrek elders belast voor aan Duitsland toe te rekenen deel ontslagvergoeding
10023144 26-02-2014  Invloed leegstand pand op herziening aftrek voorbelasting
10023129 25-02-2014  Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop
10023111 19-02-2014  Tussentijdse opzegging nulurencontract
10023110 19-02-2014  Handel in opties viel buiten normale activiteiten
10023106 19-02-2014  Toepassing volksverzekeringen voor niet-ingezetene?
1149 19-02-2014  Banen weg in finance en accountany door automatisering?
10023100 18-02-2014  Afwijking pro rata aftrek
10022636 13-02-2014  Aandelenkapitaal wordt fiscaal niet als lening aangemerkt
10022646 13-02-2014  Sociaal plan voorkwam ontbinding arbeidsovereenkomst
10022650 13-02-2014  Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten
1180 13-02-2014  Kostenbesparen door verhogen datakwaliteit
1175 10-02-2014  Groeiende stroom rapportages en dashboards vernietigt waarde
10022584 06-02-2014  Wetsvoorstel moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden in nalatenschap
10022575 05-02-2014  Ondanks jarenlange verliezen toch bron van inkomen
10022579 05-02-2014  Afwijking van gebruikelijk loon niet bewezen
10022573 05-02-2014  Keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige
10022559 30-01-2014  Staatssecretaris van Financiën stapt op
10022556 30-01-2014  Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf
10022542 29-01-2014  Toekomst systeem waardeoverdracht pensioen
10022554 29-01-2014  Korting op loondoorbetalingsverplichting
10022551 28-01-2014  Onttrekking aan vermogen stichting belast bij bestuurders
10022513 22-01-2014  Gewijzigd wetsvoorstel hervorming pensioenen ingediend
10022510 22-01-2014  Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk
10022511 22-01-2014  Geen proceskostenvergoeding voor advocaat in eigen zaak
1181 22-01-2014  Voorwaarden voor het succesvol toepassen van data-analytics
1215 22-01-2014  'Password' niet langer het domste wachtwoord
10022390 16-01-2014  Rechtsgeldige opzegging
10022391 16-01-2014  Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek
10022392 16-01-2014  MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd
10022399 16-01-2014  Opzegverbod tijdens ziekte
10022402 16-01-2014  Afwaardering vordering op werkgever
10022406 16-01-2014  Bezwaar correctie privégebruik auto 2013
10022407 16-01-2014  Landbouwnormen 2013
10022366 09-01-2014  Kamervragen over verhoging eigenwoningforfait
10022350 08-01-2014  Onredelijke eis werkgever bij re-integratie elders
10022344 08-01-2014  Wijziging landbouwregeling
10022348 08-01-2014  Ondanks twee diëten slechts eenmaal aftrek
10022264 02-01-2014  Wijzigingen inkomstenbelasting 2014
10022265 02-01-2014  Premiepercentages sociale verzekeringen 2014
10022266 02-01-2014  Wijzigingen loonbelasting 2014
10022267 02-01-2014  Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014
10022255 31-12-2013  Prejudiciële vragen teruggaaf en verrekening dividendbelasting
10022227 19-12-2013  Belastingplan 2014 c.s. door Eerste Kamer aangenomen
10022231 19-12-2013  Aangepaste voorstellen voor hervorming pensioenopbouw
10022226 18-12-2013  Wetsvoorstel maatregelen Woningmarkt 2014 II aangenomen
10022220 18-12-2013  Extra standaardvoorwaarde geruisloze inbreng buitenlandse onderneming mag
1176 17-12-2013  Customs data-analytics: analyse douanemaatregelen
10022195 13-12-2013  Waarschuwing voor phishingmails in verband met overgang op IBAN
10022182 12-12-2013  Kamervragen over btw-nummers van ZZP'ers
10022183 12-12-2013  Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer
10022187 12-12-2013  Staatssecretaris oneens met uitspraak rechtbank over pensioen
10022188 12-12-2013  Terugvorderingsmogelijkheid buitensporige bonussen
10022172 12-12-2013  Reclamebelasting voor gevelbeschildering
10022173 12-12-2013  Nota van wijziging wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve
10022141 05-12-2013  Voorstel Wet Werk en Zekerheid
10022130 04-12-2013  Internetconsultatie nieuw beloningsbeleid financiële sector
10022135 04-12-2013  Wijziging voorwaarden jaaraangifte btw
10022136 04-12-2013  Toeslagen en teruggaven op één bankrekeningnummer
10022140 04-12-2013  Onvoorzichtig rijgedrag is niet voldoende voor ontslag op staande voet
1162 01-12-2013  Massale btw-nummercontrole in een handomdraai
10022064 29-11-2013  Eindejaarstips particulieren
10022095 29-11-2013  Eindejaarstips btw
10022067 28-11-2013  Verhoogde schenkingsvrijstelling en boeterente bij aflossing hypotheek
10022047 27-11-2013  Eindejaarstips ondernemers
10022057 27-11-2013  Eindejaartips dga en BV
10022062 27-11-2013  Eindejaarstips m.b.t. eigen woning
10022063 27-11-2013  Eindejaarstips werkgever en werknemers
10022072 27-11-2013  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend
10022075 27-11-2013  Exploitatie kunstgrasveld is onderneming
10022079 27-11-2013  Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers
10022016 21-11-2013  Kredietfaciliteit MKB
10022022 21-11-2013  Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer
10022004 20-11-2013  Wijziging Wet Arbeid Vreemdelingen
10022013 20-11-2013  Verbetering combinatie werk en zorg
10022014 20-11-2013  Keurmerk voor ritregistratiesystemen
10022015 20-11-2013  Proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon
10022020 20-11-2013  Schaarste aan tandartsen leidt tot 30%-regeling
10021934 14-11-2013  Omvang doorbetalingsverplichting tijdens loonsanctie
10021927 13-11-2013  Programma aanvraag voorlopige aanslag 2014 beschikbaar
10021928 13-11-2013  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014
10021929 13-11-2013  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
10021918 13-11-2013  Vervanging G-rekeningen start 1 juli 2014
10021932 12-11-2013  Toepassing 30%-regeling op later betaalde bonus
1150 12-11-2013  IT en Financiële audit
10021880 07-11-2013  Karakter van gecombineerde zakelijke en privé ritten
10021876 06-11-2013  Wijziging regeling hypothecair krediet
10021862 06-11-2013  Premiekorting jongere werknemers
10021793 31-10-2013  Tweede nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2014
10021790 30-10-2013  Verlenging thuiskopieheffing
10021803 30-10-2013  Bewijs dat niet meer dan 500 km per jaar privé is gereden
10021805 30-10-2013  Vergoeding achteraf voorkomt bijtelling niet
10021730 24-10-2013  Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014
10021724 24-10-2013  Vrijval herinvesteringsreserve door belangenwijziging
10021723 23-10-2013  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet
10021733 23-10-2013  Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente
10021664 17-10-2013  Begrotingsafspraken 2014
10021671 17-10-2013  Toepassing foutenleer na overdracht pensioen
10021677 16-10-2013  Duitse tandarts heeft recht op 30%-regeling
10021673 16-10-2013  Zelfstandige anesthesiemedewerker valt onder vrijstelling btw