• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl

10 Voordelen van Gemstone


1. Verbeteren fiscale beheersing processen (btw, lh/wkr, vpb)

 • Fouten komen al gedurende het jaar aan het licht.
 • Fouten krijgen daardoor niet de gelegenheid uit te groeien tot omvangrijke naheffingen.
 • Fouten kunnen onmiddellijk worden opgepakt en in verbeteractie(s) worden omgezet.
 • Aanpassing van processen of (her)inrichting administratief systeem vindt plaats o.b.v. concrete fouten.
 • Legitimatie van nut en noodzaak tot aanpassingen kan worden onderbouwd met het financiële belang dat samenhangt met de aangetroffen fout(en).
 • Geen onaangename verrassingen achteraf (5 jaar terug + boete + heffingsrente).
 • Terughalen te veel betaalde of te weinig geclaimde btw.
 • Dus verhogen voorspelbaarheid fiscale kasstromen btw en lh.

2. Invullen fiscale monitoringfunctie

 • Belastingdienst eist invulling van fiscale monitoringfunctie (bij HT wordt hier zelfs actief op aangedrongen)
 • Fiscale monitoring houdt in dat gemeente aantoonbaar werkzaamheden uitvoert die zijn gericht op het vaststellen van de adequate werking van fiscale beheersmaatregelen.
 • Onze oplossingen zijn in essentie 'fiscale monitoringtools', ze zoeken naar mogelijke fouten of afwijkingen. Als de gemeente de signaleringen van onze tools opvolgt is aangetoond dat de gemeente actief monitort en dat herstelacties worden uitgevoerd waar dat nodig is.
 • Als in een situatie van HT actief wordt gemonitord en er worden fouten gevonden leidt dit normaliter enkel tot het rechtzetten van de gevonden fouten, mits adequate herstelacties plaatsvinden. De belastingdienst zal dus doorgaans niet overgaan tot naheffing over het verleden (5 jaar terug + boete + heffingsrente).

3. Kwaliteit en effectiviteit monitoringtools

 • De monitoringtools zijn ontwikkeld en getest door specialisten op het vlak van fiscaliteit, auditing en monitoring. Deze specialisten dragen ook zorg voor het voortdurend aanpassen en up-to-date houden van de tools als daartoe aanleiding bestaat.
 • Alle softwarecomponenten die wij gebruiken zijn main-stream en open-source. De broncode van deze software is voor iedereen inzichtelijk en wordt wereldwijd ondersteund door grote aantallen ontwikkelaars.
 • Wij hebben een centraal beheerde en gecontroleerde 'code-base'. Alle veranderingen daarin worden gedocumenteerd en - na testen - onmiddellijk in productie genomen.
 • De mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling hebben jarenlange ervaring, zowel in de gemeentewereld als bij de belastingdienst.
 • De tools garanderen een consistent, betrouwbaar en controleerbaar verloop van gegevensverwerking en calculaties. Eigen handmatige calculaties, bijvoorbeeld in Excel, kennen deze voordelen niet. Sterker nog, het risico is vrij groot dat hier fouten in sluipen.
 • De correcte werking van onze tools is eenvoudig aantoonbaar omdat de gegevensverwerking en de calculaties opnieuw uitgevoerd kunnen worden. Anders gezegd, 'met dezelfde gegevens als input, komt er hetzelfde uit' ('reproduceerbaarheid').
 • De belastingdienst heeft desgevraagd inzage in onze code-base en documentatie. Op die manier kunnen zij de werking en de uitkomsten van onze tools beoordelen. Wij juichen het toe als de belastingdienst actief meekijkt. Dit maakt onze tools sterker.
 • Onze tools worden bijgesteld en uitgebreid op basis van ervaringen van gebruikers. Dit betekent dat ze beter worden in de tijd en dat gebruikers onderling profiteren van elkaars kennis en ervaringen. Wij streven naar het opbouwen van een 'ecosysteem'.
 • Onze tools zijn voorzien van handleidingen en instructies. Deze zijn binnen de tools te raadplegen.

4. Prijs

 • De prijs van onze tools is zeer competitief in vergelijking met de concurrentie.
 • Voor een vaste prijs krijgt de gemeente toegang tot ons 'ecosysteem'. Het is daarbij niet zo dat wij additionele functionaliteit steeds opnieuw aan elke klant in rekening brengen.

5. Toegankelijkheid

 • Onze tools zijn web-based en daardoor vanaf elke werkplek, tijd- en plaats onafhankelijk bereikbaar.
 • Het gebruik van onze tools vereist geen speciale software, een webbrowser is voldoende. Er hoeft niks te worden geïnstalleerd bij de gemeente.

6. Flexibiliteit en uitbreidbaarheid

 • Wij bieden de fiscale monitoringtools in modules aan. Daarbij kan de gemeente een pakket kiezen dat exact op maat is gesneden. Een voorbeeld is de steekproefmodule, die los verkrijgbaar is of geïntegreerd kan worden in de Gemstone btw-monitor.
 • We hebben een dedicated, goed bereikbaar ontwikkelteam. Eisen en wensen van de gebruikers kunnen daardoor zeer snel worden omgezet in aanvullende functionaliteit.
 • Omdat we gebruik maken van open source software profiteren we van de ontwikkelingen die ontwikkelaars wereldwijd toevoegen. Vooral de ontwikkelingen op het vlak van data-analytics en artificial intelligence gaan zo snel dat dit met proprietary software niet is bij te benen. In ons ecosysteem kunnen we deze ontwikkelingen snel toepassing laten vinden.

7. Schaalbaarheid

 • Wij werken met robuuste, bewezen open source technologieën. Dat betekent dat de tools die wij bieden binnen zeer korte tijd en naar believen kunnen worden opgeschaald. Restricties die bijvoorbeeld bij het werken van Excel optreden, zijn niet aanwezig.

8. Beschikbaarheid en continuïteit

 • Wij garanderen de continue beschikbaarheid van onze tools.
 • Onze tools zijn niet afhankelijk van de aanwezigheid van een of meer medewerkers.
 • Alle rapportages die door onze tools worden geproduceerd kunnen eenvoudig lokaal worden opgeslagen.

9. Beveiliging

 • Ons platform is gebouwd en ingericht met het oog op beveiliging ('Security by design').
 • De verbinding met ons platform verloopt via een adequaat beveiligde https-verbinding.
 • Alle gegevens die (tijdelijk) worden opgeslagen zijn versleuteld. Brongegevens worden niet onversleuteld opgeslagen.
 • De rapportages van onze tools kunnen altijd eenvoudig worden gedownload en lokaal in de eigen omgeving opgeslagen. Er is geen noodzaak tot langdurige opslag van gegevens 'in de cloud'. Sterker nog na het uitvoeren van een analyse kunnen data onmiddellijk worden verwijderd. Dit betekent dat de tijdsduur van blootstelling van de (versleutelde) data tot een minimum (minuten) kan worden beperkt.

10. Ingebruikname en helpdesk

 • Wij bieden adequate on-site ondersteuning bij ingebruikname van onze tools. Medewerkers worden wegwijs gemaakt in de werking van de tools. Daarna kunnen zij terugvallen op de online in de tool beschikbare documentatie en werkinstructies.
 • Wij beschikken over een helpdesk die gedurende kantooruren beschikbaar is.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Verhaert of Wil Peters.