• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Toetsen AEO control framework

Situatie

Een logistieke dienstverlener was reeds een aantal jaren in het bezit van een AEO-certificaat (gecombineerd certificaat: douane en veiligheid). Dit certificaat was voor het functioneren van de logistiek dienstverlener van cruciaal belang, omdat klanten dit certificaat van de logistieke dienstverleners eisten. Ten behoeve van het verkrijgen van de AEO-status had het bedrijf destijd een AEO-assessment uitgevoerd, waaruit bleek dat het bedrijf op alle relevante punten 'in control' was. De douane heeft op grond van het assessment de AEO-status verleend. Na drie jaar heeft de douane een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de door het bedrijf ingediende aangiften. Hieruit kwam naar voren dat het bedrijf veel aangiften indiende met zowel inhoudelijke als formele onjuistheden. De douane heeft daarop de AEO-status ter discussie gesteld.

Taak

In kaart brengen van de aard, omvang en oorzaak van de onjuistheden in de ingediende aangiften. Voorstellen van noodzakelijke aanpassingen in de processen, procedures en/of de geautomatiseerde systemen om het maken van nieuwe fouten een halt toe te roepen. Adviseren omtrent afwikkeling van geconstateerde fouten in het verleden. Verzorgen van communicatie en rapportage richting douane.

Actie

Op basis van een extract van de aangiftegegevens uit de geautomatiseerde systemen van de klanten zijn de fouten in kaart gebracht. Deels is dit gedaan door middel van data-analyse, deels via een statistische steekproef. De fouten zijn naar omvang en oorzaak gecategoriseerd. Per categorie zijn verbetervoorstellen voorgesteld, die wijzigingen in de processen, procedures en systemen tot gevolg hebben gehad. Een belangrijke oorzaak voor fouten bleek voort te komen uit een tekort aan kennis bij de douane-declaranten die zorg moesten dragen voor de aangiften. De declaranten hebben daarop een fiscaal-juridische training gevolgd bij een douane advieskantoor.

Resultaat

Op ons advies heeft de logistieke dienstverlener geïnvesteerd in verbeteringen van processen, procedures en systemen en zijn declaranten aanvullend getraind. Onderkende fouten zijn in samenspraak met de douane op toereikende wijze hersteld. Dit heeft niet alleen geleid tot het behoud van het AEO-certificaat, maar ook tot een verbetering van de relatie met de douane.

Indicatie investering
  • 6 maanden
  • € 12.500