• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Beoordelen koppeling ERP systeem aan douanesysteem

Situatie

Een beursgenoteerde onderneming voerde haar financiële en logistieke administratie in een ERP systeem. Naast het ERP systeem draaide een douanesysteem voor de administratie van goederen afkomstig van - of bestemd voor landen buiten de EU en voor het afhandelen van douaneaangiften. Het bedrijf bezat verschillende douanevergunningen, die essentieel waren voor het bedrijf. Aan deze vergunningen stelde de douane vergaande eisen voor wat betreft AO/IB. Probleem was dat de goederenbeweging in het ERP systeem niet aansloot bij de goederenbeweging in de douaneadministratie. Er bestond een risico dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor het behoud van de douanevergunningen.

Taak

In kaart brengen van de verschillen, qua aard en omvang. Onderzoek van de oorzaak van de verschillen. Doen van voorstel om bestaande verschillen op te lossen. Geven van adviezen om toekomstige verschillen te vermijden.

Actie

In samenwerking met de douaneverantwoordelijken en een Business Analist van het bedrijf, alsmede de leverancier van het douanesysteem zijn de verschillen geanalyseerd en geclassificeerd. Dit resulteerde in een aantal representatieve testcases per soort verschil. Van deze testcases zijn alle 'goods movements' voor de onderzoeksperiode zowel uit het ERP systeem als uit het douanesysteem gehaald. Via gedetailleerde vergelijking van de goods movements m.b.v. data-analyse kon worden vastgesteld welke movements de verschillen veroorzaakten.

Resultaat

Gestructureerd overzicht van de soorten verschillen met vermelding van hun oorzaak. Het bleek dat een bepaalde programma in het ERP systeem voor het afstemmen van de douanevoorraad lange tijd niet was gebruikt. Dit heeft door tijdsverloop ertoe geleid dat groter verschillen konden ontstaan. Het programma werd niet gebruikt door onbekendheid met de werking ervan. Op dit punt is concrete ondersteuning geboden. Hiermee werd het creëren van nieuwe verschillen voorkomen. Voor het afwikkelen van bestaande verschillen is een werkwijze voorgesteld en beschreven. Op grond daarvan heeft het bedrijf de bestaande verschillen op een transparante en gecontroleerde wijze kunnen afwerken. Daarmee was het risico van het verlies van douanevergunningen weggenomen.

Indicatie investering
  • 4 weken
  • € 7.500

Gerelateerde producten & diensten

Deze complexe opdracht omvatte verschillende kenmerken en elementen van producten en diensten uit onze portfolio: