• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Ontsluiten financiële administratie

Situatie

Gemeenten voeren hun administratie veelal in softwarepakketten als Key2Financiën, Civision, Coda enzovoort. Vanuit het oogpunt van internal - en tax control hebben Gemeenten de behoefte om de financiële informatie in deze pakketten te controleren. De gewenste controles bestaan uit data-analyses en steekproeven. Omdat de controles periodiek door medewerkers worden uitgevoerd, willen de Gemeenten de analyses en steekproeven met een minimale inspanning voor elkaar krijgen. Tegelijkertijd moeten de resultaten op een achteraf controleerbare wijze tot stand komen. Dit omdat anders de extern accountant of de belastingdienst niet op de uitkomsten kunnen steunen.

Taak

Bouwen van een applicatieraamwerk dat voldoet aan de eisen van de Gemeenten enerzijds en de externe toezichthouders zoals de openbaar accountant en belastingdienst anderzijds.

Actie

Om een groot aantal Gemeenten te kunnen bedienen zou een 'cloud-oplossing' waarin de gegevens centraal worden verwerkt het meest voor de hand liggen. Op die manier hoeft de logica die achter de analyses en steekproeven zit maar op een plek te worden bijgehouden. Het centraal 'in de cloud' opslaan van gegevens uit de financiële administratie wordt door om begrijpelijke redenen Gemeenten niet toegestaan. De gegevensverwerking moet dus lokaal, in de omgeving van de Gemeenten plaatsvinden.

Het auditpakket Analyzer van Arbutus Software bestaat uit een client- en een serverpakket. De Arbutus Windows Server is ingezet om centraal de logica van de analyses en de steekproeven te beheren. Gebruikers bij de Gemeenten loggen via Analyzer in op de server en kunnen via een eenvoudig menu de gewenste analyses en/of steekproeven uitvoeren op gegevens die zij lokaal beschikbaar hebben. De resultaten van de analyses en steekproeven komen beschikbaar in Excel. De logfiles die tonen hoe de analyses en steekproeven zijn tot stand gekomen worden daarbij opgeslagen in de omgeving van de gebruiker, zodat er ten allen tijde een 'audit trail' aanwezig is.

Resultaat

Een eenvoudige, beheersbare oplossing waarmee een groot aantal Gemeenten complexe analyses en steekproeven op de financiële data kunnen uitvoeren. Normaal gesproken had dit alleen door tussenkomst van een gespecialiseerd EDP-auditor kunnen worden gerealiseerd. Door het gebruik van de oplossing zijn de Gemeenten beter en tegen minder kosten in staat om hun financiële - en fiscale processen te beheersen.

Indicatie investering
  • 3 dagen (implementatie oplossing bij Gemeente)
  • € 9.800 p/jr

Gerelateerde producten & diensten

Deze complexe opdracht omvatte verschillende kenmerken en elementen van producten en diensten uit onze portfolio: