• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Curiosity GPA-tool voor risicobeheersing douane-aangiften

Situatie

Bedrijven die in het bezit zijn van vergaande douanevereenvoudigingen zoals een vergunning entrepot, domiciliëringsprocedure invoer, toegelaten ontvanger, toegelaten afzender, douanevervoer, etc. doen veelal aangifte via de geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA). Dit betekent dat gedetailleerde aangifte- en controle-informatie maandelijks in digitale vorm aan de Nederlandse douane moet worden aangereikt. Het aan te leveren bestand bevat enkele tienduizenden tot soms wel honderdduizenden regels, afhankelijke van de omvang van de douane-activiteiten van het bedrijf. Het is van belang dat het bestand geen fouten bevat, omdat de douane anders kan overgaan tot het stellen van vragen, verzoeken tot nadere informatie, het instellen van een boekenonderzoek of in het uiterste geval tot navordering van te weinig afgedragen douanerechten. Het bij herhaling indienen van aangiften met onjuistheden kan gevolgen hebben voor het behoud van de douanevergunningen.

Taak

Zorg dragen voor het scannen van de maandelijks aan te reiken douaneaangiften ('GPA-aangiften') op het voorkomen van fouten. Signaleren van onjuistheden met vermelding van oorzaak, zodat effectieve herstelacties kunnen worden uitgevoerd.

Actie

Ter beschikking stellen van de internetapplicatie 'Curiosity' (Customs Risk & Opportunity Scan by use of IT) waarmee op eenvoudige wijze een zeer groot aantal controles en analyses door medewerkers van het bedrijf zelf op de GPA kunnen worden uitgevoerd. De controle- en analyseresultaten worden overzichtelijk aangeboden en zijn voorzien van zodanige informatie dat het herstel van de fouten snel en adequaat kan worden opgepakt. NB: Het betreft zowel fouten die leiden tot te weinig - als ook tot het teveel betalen van douanerechten! Binnen Curiosity worden controle- en analyseresultaten opgeslagen, zodat achteraf kan worden aangetoond dat bepaalde controles/analyses zijn uitgevoerd.

Resultaat

Bedrijven die Curiosity gebruiken stellen zelf in een vroegtijdig stadium (voorafgaand aan het insturen van de aangifte naar de douane) vast of de maandaangifte fouten bevat. Deze fouten kunnen dan worden hersteld. De douane stelt het zelf controleren van de aangiften op prijs en steunt in beginsel op de werkzaamheden die het bedrijf zelf heeft uitgevoerd.

Indicatie investering
  • min. 3 maanden
  • € 600 p/maand

 

Gerelateerde producten & diensten

Deze opdracht omvatte verschillende kenmerken en elementen van producten en diensten uit onze portfolio: