• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Bijstand bij steekproefonderzoek belastingdienst

Situatie

De belastingdienst voerde bij een verzekeringsbedrijf een boekenonderzoek loonheffing uit. Dit onderzoek strekte zich uit tot alle mogelijke betalingen aan personeelsleden. Zo werden ook de verzekeringsuitkeringen aan personeelsleden onder de loep genomen. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een statistische steekproef. Kleine afwijkingen in de steekproef konden daardoor tot enorme financiële gevolgen leiden als deze zouden worden geëxtrapoleerd over de hele onderzoekspopulatie. Het verzekeringsbedrijf had geen specifieke fiscale kennis op het gebied van loonheffingen en statistische steekproeven in huis.

Taak

Het in goede banen leiden van het statistisch onderzoek van de belastingdienst. Zo mogelijk door onderdelen van het onderzoek zelf uit te voeren. Daarnaast kritisch volgen van de werkzaamheden van de belastingdienst en deze waar nodig bij te sturen.

Actie

In samenspraak met de belastingdienst is het steekproefonderzoek opgezet en is een onderzoekspopulatie gedefinieerd. Deze onderzoekspopulatie is door ons klaargemaakt en overgedragen aan de belastingdienst. De belastingdienst heeft vervolgens de trekking op de populatie uitgevoerd. De trekking is door ons gecontroleerd en gevalideerd. Wij hebben een werkinstructie opgesteld voor het verzamelen van de juiste bewijsstukken door het verzekeringsbedrijf. De belastingdienst heeft het bewijs gecontroleerd en bepaalde fouten vastgesteld. Mede door onze inbreng zijn bepaalde foute posten in tweede instantie toch goedgekeurd. De resterende fouten hebben geleid tot de bepaling van een geëxtrapoleerde fout. Een deel van deze extrapolatie is door ons met succes aangevochten.

Resultaat

Door onze ruime ervaring met steekproeven hebben wij kunnen bewerkstelligen dat de belastingdienst de kleinst mogelijke steekproef heeft uitgevoerd die gegeven de situatie mogelijk was. Daarnaast zijn delen van het onderzoek door ons uitgevoerd. Het resultaat van onze inbreng was een vlot verloop van het steekproefonderzoek. Het onderzoek van de belastingdienst heeft een minimale invloed gehad op de voortgang van de normale werkzaamheden van het verzekeringsbedrijf. In de afrondingsfase hebben we met succes tegengas kunnen geven op door de belastingdienst geconstateerde bevindingen. De uiteindelijke correctie loonheffingen is daardoor aanmerkelijk lager uitgevallen.

Indicatie investering
  • 3 maanden
  • € 6.500

Gerelateerde producten & diensten

Deze opdracht omvatte verschillende kenmerken en elementen van producten en diensten uit onze portfolio: