• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl

Tax Control Framework

Wat is het?

Risicobeheer of risicomanagement is een continu proces dat risico's identificeert, evalueert en mitigeert. Er zijn verschillende gebieden waarop risicomanagement toegepast kan worden; financieel risicomanagement richt zich op het beheersen van financiële risico's, projectrisicomanagement richt zich op het beheersen van risico's in het realiseren van grote projecten. Fiscaal risicobeheer richt zich op de fiscale risico's waaraan uw organisatie bloot staat.

Uw organisatie wordt blootgesteld aan fiscale risico's op de volgende terreinen:

 • Strategisch Het op de juiste wijze inbedden van fiscaliteit in de strategische keuzes.
 • Operationeel Het juist, tijdig en volledig registreren van de fiscaal relevante transacties.
 • Rapportering Het opstellen van transparante fiscale rapportages, zowel voor intern als extern belanghebbenden.
 • Compliance Het indienen van juiste, tijdige en volledige aangiften.

Een Tax Control Framework (TCF) is een fiscaal risicobeheersraamwerk, dat in beginsel alle belastingmiddelen omvat waar de organisatie mee te maken heeft. Het doel van fiscaal risicomanagement is om risico's zodanig af te dekken dat de eventuele schadelijke gevolgen voor de organisatie binnen vooraf gestelde kaders blijven.

Wat heb ik eraan?

Organisaties die een TCF hebben geïmplementeerd kunnen binnen redelijke grenzen voorspellen hoe de fiscale kasstromen er uitzien. Zij komen dus niet voor verrassingen te staan, bijvoorbeeld als gevolg van een boekenonderzoek van de belastingdienst. De fiscaliteit is immers "op orde". Een TCF komt het imago van de organisatie ten goede en voorkomt onnodige heffingen en boetes. Tot slot is een TCF een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht, mocht deze vorm van samenwerking met de belastingdienst worden nagestreefd.

Onze oplossing

 • Wij ondersteunen bij het formuleren van de fiscale visie, - missie en - uitgangspunten en beschrijven op hoofdlijnen de opzet van het fiscale beheersingsraamwerk van de organisatie.
 • We stellen een fiscale risico-analyse op en maken concreet welke beheersmaatregelen nodig zijn om de fiscale risico's af te dekken; we maken daarbij concreet hoe die maatregelen kunnen worden geïntegreerd in uw bestaande processen en beheersingsraamwerk.
 • We leveren de benodigde software om zo eenvoudig mogelijk invulling te geven aan de werkzaamheden die in het kader van het TCF moeten worden uitgevoerd. We beschikken over eigen software; maar hebben daarnaast ook veel ervaring met pakketten van case-ware leveranciers.
 • We maken een implementatieplan voor het (her)inrichten van processen en systemen en begeleiden de implementatie.
 • We zorgen voor de noodzakelijke training en opleiding van medewerkers.

Onze aanpak

Als u meer wilt weten over de manier waarop wij een TCF-project aanpakken, klik dan hier

Onze uitgangpunten

Dit zijn een aantal belangrijke uitgangspunten die wij hanteren bij het opzetten, inrichten en implementeren van een TCF: