• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl

du ROI Fiscaal Management Model

Fiscaal management omvat het sturen en beheersen van alle facetten van de fiscaliteit en geeft tevens invulling aan wat een Tax Control Framework (TCF) wordt genoemd. En een TCF is weer een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht.

Fiscale wet- en regelgeving is complex en veranderlijk. Om op elk moment zicht te hebben op waar u staat en wat er moet gebeuren, heeft du ROI een model ontwikkeld waarin alle taken die van belang zijn logisch zijn samengebracht: het du ROI Fiscaal Management Model.

Door het gebruik van dit model kunnen we:

 • een samenhangend geheel aan oplossingen bieden;
 • exact aansluiten bij uw behoeften;
 • samen met u een groeipad uitstippelen richting een volwassen fiscale management functie.

We beseffen dat een model erg abstract kan zijn. Zeker als uw interesse uitgaat naar specifieke fiscale oplossingen. Klik hier voor een overzicht van concrete fiscale oplossingen die du ROI u kan bieden.

Om meer inzicht te geven in ons Fiscaal Management Model nodig wij u uit om via de taken van het model kennis te nemen van de oplossingen die wij kunnen bieden.

Klik op een van onderstaande taken voor overzicht oplossingen

 • Opzetten fiscale strategie en visie die aansluit op de organisatiedoelstellingen; voorspelbaar maken van de fiscale kasstromen; voorkomen van verrassingen; draagvlak creëren op directieniveau; standpuntbepaling Horizontaal Toezicht
 • Opzetten fiscale structuur; inrichten organisatiestructuur, beleggen fiscale taken en bevoegdheden; inrichten fiscale processen en - systemen; opzetten fiscaal risicobeheersysteem
 • Registratie fiscale transacties en gebeurtenissen; voeren fiscale administratie; afhandelen fiscale kwesties; documenteren en bewaren fiscale gegevens
 • Monitoren opvolging afgesproken procedures en instructies; (geautomatiseerd) beoordelen volledigheid, juistheid en tijdigheid fiscale vastleggingen in de administratie; reageren op afwijkingen en herstellen of bijsturen indien nodig
 • Vaststellen adequate uitvoering monitoringactiviteiten; tijdige en correcte opvolging van herstelacties; review en afsluiting fiscale dossiers; begeleiden evt. boekenonderzoek/dossierreview belastingdienst; afgeven tax assurance verklaring
 • Periodiek verslag uitbrengen over fiscale kasstromen (gepland/werkelijk), uitgevoerde monitoringactiviteiten, bevindingen en vervolgacties; doen van aangifte btw, lh en vpb; opstellen extra-comptabele fiscale calculaties (bijv. mengpercentages btw)
 • Alle interne communicatie over fiscale zaken; communicatie van en naar de fiscaal adviseur; communicatie met evt. samenwerkingspartners en met de belastingdienst; borgen fiscale kennis bij medewerkers door training & opleiding