• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : AutobelastingenToon alle posts

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

Autobelastingen

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de omstandigheid dat een auto in het buitenland is geregistreerd voordat deze in Nederland werd geregistreerd er niet aan in de weg om de auto als nieuw aan te merken wanneer de Nederlandse koper de auto voor het eerst in gebruik heeft genomen. Een auto...

 • 12-07-2018
Lees meer 

Bpm bij huur buitenlandse auto

Autobelastingen

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. Dat geldt ook als de auto is voorzien van een buitenlands kenteken of als de auto in het buitenland is gehuurd. Wel moet bij huur rekening gehouden worden met de duur van de huurovereenkomst of met de duur van het gebruik van het Nederlandse wegennet. De wettelijke regeling voorziet...

 • 29-11-2017
Lees meer 

Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto

Autobelastingen

Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de verschuldigde bpm verminderd door rekening te houden met afschrijving van de auto. Voor de toepassing van de wet bpm is een auto nieuw zolang deze niet of nauwelijks is gebruikt.Een in het buitenland nieuw gekochte auto, die door de koper op buitenlands...

 • 18-10-2017
Lees meer 

Import gebruikte auto

Autobelastingen

Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de registratie van een gebruikte auto bedraagt de verschuldigde bpm minder doordat rekening wordt gehouden met afschrijving. De Hoge Raad heeft in enkele arresten bepaald dat voor het antwoord op de vraag of een auto nieuw of gebruikt is niet bepalend is dat de auto, voordat deze naar Nederland kwam, in...

 • 07-09-2017
Lees meer 

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

Autobelastingen

Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van schorsing hoeft geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te worden betaald. Het voertuig mag tijdens schorsing niet op de openbare weg komen. Gebeurt dat toch en wordt dat vastgesteld, dan wordt een naheffingsaanslag opgelegd.Aan de eigenaar van een auto werd een naheffingsaanslag mrb met een boete opgelegd. De reden daarvoor was dat met de auto was...

 • 20-04-2017
Lees meer 

Bezwaar tegen aangifte bpm

Autobelastingen

Bij de registratie van een auto in Nederland moet belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden betaald. Wanneer een auto in gebruikte staat wordt geregistreerd, bijvoorbeeld bij de invoer van een auto uit het buitenland, wordt het bedrag van de bpm verminderd. Die vermindering van belasting kan worden berekend door de inkoopwaarde van de auto te verminderen aan de hand van de wettelijke afschrijvingstabel of aan de hand van een...

 • 24-03-2016
Lees meer 

Wetsvoorstel Autobrief II ingediend

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ter uitwerking van de zogenaamde Autobrief II ingediend. De Autobrief II is op 19 juni 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief bevat het voorgenomen beleid van het kabinet op het gebied van de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020. Het betreft niet alleen wijzigingen in de bijtellingspercentages voor privégebruik auto, maar ook voorstellen op het terrein van de...

 • 28-01-2016
Lees meer 

Procedure over aanpassing oldtimerregeling

Autobelastingen

Sinds 1 januari 2014 geldt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers alleen voor voertuigen die 40 jaar of ouder zijn. Er geldt een overgangsregeling voor voertuigen die onder de oude regeling waren vrijgesteld maar die nog niet aan de voorwaarden voor de nieuwe vrijstelling voldoen. Deze overgangsregeling geldt niet voor voertuigen die op diesel of op lpg rijden. Over de nieuwe oldtimerregeling zijn meerdere procedures gevoerd, die geen van alle...

 • 21-01-2016
Lees meer 

Naheffingen BZM

Autobelastingen

Wie met een zwaar motorrijtuig in Nederland gebruik van de autosnelweg wil maken, moet belasting zware motorrijtuigen (BZM) betalen. De BZM is een belasting die op eigen initiatief moet worden aangegeven en betaald voordat met het motorrijtuig de autosnelweg wordt gebruikt. De belasting kan voor een tijdvak van een jaar worden voldaan, maar andere tijdvakken, bijvoorbeeld van een dag zijn ook mogelijk.De eigenaar van een vrachtauto vergat om na afloop...

 • 14-01-2016
Lees meer 

Belastinggevolgen emissiefraude

Autobelastingen

Nadat eerder bekend was geworden dat Volkswagen heeft gefraudeerd met de NOx-uitstoot van dieselauto’s, is nu ook bekend geworden dat het merk heeft gerommeld met de CO2-uitstoot van benzineauto’s. Ook hier betreft het niet alleen auto's van het merk Volkswagen, maar ook van de andere merken die tot Volkwagen Groep behoren. Fiscale stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto’s, zoals een lagere BPM en verlaagde bijtellingspercentages voor privégebruik zijn gerelateerd aan de CO2-uitstoot.

 • 03-12-2015
Lees meer 

Margeauto uitgangspunt BPM bij invoer

Autobelastingen

Bij de invoer van een gebruikte auto in Nederland moet BPM worden betaald. Over de heffing van BPM bij invoer zijn procedures gevoerd bij het Hof van Justitie EU. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU is het belastingstelsel van een lidstaat alleen verenigbaar met het Europese recht wanneer in alle gevallen is uitgesloten dat ingevoerde producten zwaarder worden belast dan binnenlandse producten. Dat komt erop neer dat...

 • 12-08-2015
Lees meer 

BPM en bestelauto van de ondernemer

Autobelastingen

BPM is de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. Bij registratie, dat is de eerste tenaamstelling van het kenteken, van een auto moet BPM worden betaald. Dat geldt zowel voor een personenauto als voor een bestelauto.VrijstellingVoor een bestelauto van een omzetbelastingplichtige ondernemer geldt echter een vrijstelling. Deze vrijstelling vervalt wanneer binnen vijf jaar na de tenaamstelling niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat kan het geval zijn bij beëindiging van de onderneming,...

 • 07-08-2015
Lees meer 

Kabinetsplannen autobelastingen 2017-2020 in Autobrief II

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft de al veel eerder aangekondigde Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief bevat de plannen voor de aanpassing van de belastingen op de aanschaf, het bezit en gebruik van auto’s voor de komende jaren. Aanleiding voor herziening van de autobelastingen is de constatering dat de gewenste belastingopbrengsten en de milieudoelstelling niet worden gehaald. De Autobrief II ziet op de periode van 2017 tot...

 • 16-07-2015
Lees meer 

Kamervragen autobelastingen hybride auto

Autobelastingen

Naar aanleiding van berichten dat een hybride versie van de nieuwe Volvo XC90 in aanmerking zou komen voor 7%-bijtelling zijn Kamervragen gesteld. Hoewel de vragen onder meer gaan over de belastingderving door deze lage bijtellingspercentages, wordt impliciet de huidige belastingwetgeving aan de orde gesteld. De bijtellingspercentages zijn gebaseerd op de CO2-uitstoot zoals die gemeten wordt tijdens een procedure die niet representatief is voor het normale rijgedrag. Daardoor zijn de opgegeven...

 • 11-06-2015
Lees meer 

Door verkoper gebruikte auto niet meer nieuw

Autobelastingen

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten aangegeven op welke manier bepaald kan worden of een auto nieuw of gebruikt is. Dat beoordelingskader is van belang voor de heffing van BPM bij de import van auto’s. Voor de berekening van de verschuldigde belasting maakt de Wet BPM namelijk onderscheid tussen nieuwe en gebruikte auto's. Volgens de Hoge Raad kan een auto die eerder in het buitenland al was geregistreerd...

 • 30-04-2015
Lees meer 

Verlies vrijstelling MRB voor oldtimer

Autobelastingen

De leeftijdsgrens voor motorrijtuigen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is per 1 januari 2012 gewijzigd van 25 jaar in 30 jaar. Nadat de regering van plan was om de vrijstelling geheel af te schaffen, is deze per 1 januari 2014 beperkt tot een vrijstelling voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Voor motorrijtuigen die onder de oude regeling wel waren vrijgesteld, maar onder de nieuwe niet, geldt een...

 • 23-04-2015
Lees meer 

Heffing BZM

Autobelastingen

De Belasting van Zware Motorrijtuigen (BZM) wordt geheven van vrachtauto’s met een toegestane maximum massa van 12 ton of meer. De belastingheffing is beperkt tot vrachtauto’s die zijn bestemd voor goederenvervoer over de weg en die daarbij gebruik maken van de autosnelweg. Het tarief voor één dag bedraagt € 8.De exploitant van een bomenkwekerij was eigenaar van een vrachtauto. De vrachtauto was voorzien van een kraan waarmee bomen in het...

 • 27-03-2015
Lees meer 

Teruggaaf BPM

Autobelastingen

Bij de uitvoer van een auto uit Nederland wordt op verzoek de resterende BPM teruggegeven. Bij de bepaling van het bedrag aan terug te geven BPM hoeft de Belastingdienst geen rekening te houden met een onjuiste datum van eerste toelating van de auto.Bij de invoer in juli 2009 van een gebruikte auto uit Duitsland werd op aangifte een bedrag van € 9.984 betaald. De auto was in Duitsland voor het...

 • 05-02-2015
Lees meer 

Autobrief 2.0 komt in 2015

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat hij in het vierde kwartaal van 2014 de zogenaamde Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer zou sturen. De gedachte van het kabinet was om de autobelastingen aan te passen, los van de aanzet voor de grootschalige herziening van het belastingstelsel. De Kamer heeft de wens uitgesproken om de autobelastingen te betrekken in de discussie over de stelselherziening. Daarom zal de staatssecretaris de...

 • 21-10-2014
Lees meer 

Boete bij naheffing MRB verminderd

Autobelastingen

Tijdens een periode van schorsing van het kenteken van een auto hoeft geen motorrijtuigenbelasting (MRB) te worden betaald en hoeft de auto ook niet verzekerd te zijn. Voorwaarde voor toepassing van de schorsingsregeling is dat de auto niet op de openbare weg komt. Niet alleen rijden met de auto is verboden, ook parkeren op de openbare weg is niet toegestaan. Wordt geconstateerd dat een geschorst voertuig zich op de openbare...

 • 24-09-2014
Lees meer 

Kamervragen fiscale stimulering elektrische auto

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de kosten van de stimuleringsregelingen voor elektrische auto’s beantwoord. De vragenstellers gingen ervan uit dat de kosten voor de staat minstens een half miljard euro bedragen. Volgens de staatssecretaris is dat niet het geval, al zijn de precieze kosten niet bekend op dit moment. De staatssecretaris wijst er op dat er met ingang van 2014 maatregelen zijn genomen om de kans op overschrijding...

 • 30-04-2014
Lees meer 

Door eerdere afgifte kenteken is auto gebruikt

Autobelastingen

Voor de heffing van BPM bij de invoer van een auto was de vraag of het ging om een nieuwe of een gebruikte auto. Afhankelijk van het antwoord op die vraag had de Belastingdienst al dan niet terecht een naheffingsaanslag BPM opgelegd. Het ging om een auto van modeljaar 2009, waarvoor op 26 november 2009 in Duitsland voor de auto een kenteken was afgegeven. Een inwoner van Nederland kocht de...

 • 26-02-2014
Lees meer 

Bewijs gebruik auto uit handelsvoorraad niet geleverd

Autobelastingen

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag Motorrijtuigenbelasting op aan een autohandelaar. Het ging om een auto die tot de bedrijfsvoorraad behoorde, maar die niet was voorzien van een handelaarskenteken. Dat is een reden voor naheffing als de Belastingdienst kan bewijzen dat met een auto uit de bedrijfsvoorraad is gereden. In dit geval voerde de Belastingdienst als bewijs een foto van een Volvo aan. Het kenteken van die auto kwam overeen met...

 • 28-08-2013
Lees meer 

Toch beperkte vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers

Autobelastingen

Er komt toch een alternatief voor de afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Nadat de staatssecretaris van Financiën eerder had meegedeeld dat er geen overeenstemming was bereikt, heeft hij op aandringen van de Tweede Kamer nogmaals overleg gevoerd met de oldtimerbranche. Dat heeft geleid tot de volgende regeling.Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van MRB, ongeacht de brandstof of het...

 • 25-04-2013
Lees meer 

MRB van auto met buitenlands kenteken

Autobelastingen

Volgens de wet met de houder van een auto motorrijtuigenbelasting betalen. De houder van een auto is:1. de persoon op wiens naam het kenteken van de auto is gesteld;2. de persoon die een auto zonder kenteken feitelijk ter beschikking heeft;3. de persoon die een in het buitenland geregistreerde auto in Nederland feitelijk ter beschikking heeft.De heffing van motorrijtuigenbelasting is niet beperkt tot ingezetenen van Nederland. Voor in het buitenland wonende mensen...

 • 18-10-2012
Lees meer