• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van thema : AgroToon alle posts

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Agro

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De minister van Landbouw heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van het bedrijfsovernamefonds uiteengezet.Het fonds is niet bedoeld voor de financiering van de bedrijfsovername zelf, omdat daarvoor andere instrumenten bestaan zoals de Borgstellingsregeling Landbouw. De minister...

  • 17-01-2019
Lees meer 

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

Agro

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de kentekenplicht voor landbouwtrekkers en andere langzame motorvoertuigen. Aanvankelijk werd uitgegaan van inwerkingtreding van de kentekenplicht per 1 januari 2017. Het lijkt erop dat deze datum niet gehaald gaat worden. Voor voertuigen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wetswijziging al in het verkeer zijn, komt een aangepaste procedure voor de kentekenplicht. Via...

  • 20-10-2016
Lees meer 

Subsidie voor plannen ter vermindering ammoniakuitstoot

Agro

De staatssecretaris van Economische Zaken stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor vernieuwende plannen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. De regeling geldt voor voorstellen die zijn gericht op innovatieve voer- en managementmaatregelen of op vernieuwing in stallen. De staatssecretaris wil met deze regeling de hoeveelheid stikstof vanuit de veehouderij in Natura-2000 gebieden terugdringen. Binnen de regeling krijgen ondernemers met de beste voorstellen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. Ondernemers...

  • 20-08-2014
Lees meer 

Pachtnormen 2012

Agro

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden meegedeeld. Per pachtprijsgebied zijn de nieuwe regionorm, de oude regionorm en het veranderpercentage voor los bouw- en grasland vermeld. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven van de afgelopen vijf jaar. De hoogste toelaatbare pachtprijzen voor agrarische woningen stijgen...

  • 27-06-2012
Lees meer 

Wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Agro

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten. Op grond van dit wetsvoorstel is de planologische status van gronden en opstallen bepalend voor de mate van milieubescherming. Verder past het wetsvoorstel de positie van agrarische bedrijfswoningen aan, waardoor een voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden verkocht aan burgers of bewoond kan blijven door de agrariër die zijn bedrijf heeft beëindigd. Het...

  • 27-06-2012
Lees meer 

Wijziging meststoffenwet

Agro

Binnenkort wordt een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ingediend bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat er een nieuw stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking wordt ingevoerd. Veehouders mogen dan niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Wie meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een deel van het overschot te laten verwerken tot...

  • 28-03-2012
Lees meer