• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2006-07Toon alle posts

Resultaat uit werkzaamheid of inkomen uit sparen en beleggen

Inkomstenbelasting

Een van de onderdelen van het inkomen dat in box 1 valt is het resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is inkomen uit activiteiten die geen onderneming vormen en evenmin werkzaamheden in loondienst betreffen. Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een samenwerkingsverband waarin de eigenaar van de vermogensbestanddelen participeert, de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling, valt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Vijf broers en zusters stelden aan...

  • 19-07-2006
Lees meer 

Hoge Raad bevestigt weigering fusievrijstelling kapitaalsbelasting bij inbreng niet zelfstandige del

Assurantiebelasting

Twee Italiaanse rechtspersonen brachten bij één notariële akte ieder hun 50%-belang in een deelneming in een Nederlandse BV in tegen uitreiking van aandelen. De BV kreeg daardoor een 100%-belang in de deelneming. Vervolgens bracht een Franse rechtspersoon in deze deelneming een deelneming in, waardoor het 100%-belang van de BV daalde tot 65%. In de aangifte kapitaalsbelasting stelde de BV zich op het standpunt dat voor de inbreng door de Italiaanse...

  • 14-07-2006
Lees meer 

Waardering veldinventaris substraatteler

Ondernemingswinst

Het belangrijkste principe van goed koopmansgebruik is het realiteitsbeginsel, op grond waarvan baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Indien bepaalde lasten direct toerekenbaar zijn aan bepaalde opbrengsten, dan moeten die lasten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin die opbrengsten worden gerealiseerd (matchingbeginsel). Goed koopmansgebruik houdt verder in dat alleen gerealiseerde winsten worden verantwoord, terwijl verliezen mogen worden genomen als...

  • 11-07-2006
Lees meer