• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2006-01Toon alle posts

Heffing kapitaalsbelasting in verband met kapitaalstorting door grootmoeder- in kleindochtermaatscha

Europese regelgeving

Volgens de Nederlandse Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer werd tot 31 december 2005 kapitaalsbelasting geheven wanneer kapitaal op aandelen van een in Nederland gevestigde vennootschap werd gestort. Er werd niet alleen kapitaalsbelasting geheven voor een directe storting op aandelen, maar ook werd kapitaalsbelasting geheven van een dochtermaatschappij voor de storting die een grootmoedermaatschappij deed in een kleindochtermaatschappij. Uitzondering gold voor de situatie dat zowel de dochter als de kleindochter...

  • 12-01-2006
Lees meer 

Naheffing premies over door werkgever georganiseerde reis; niet ingehouden loonheffing vormde voorde

Sociale verzekeringen

Een werkgever organiseerde in 2000 een reis waaraan negen personeelsleden deelnamen. De personeelsleden die deelnamen betaalden een eigen bijdrage van ƒ 500. De waarde van de reis was ƒ 1.895 per persoon. Het UWV merkte het verschil aan als loon in natura en hief de daarover verschuldigde premies werknemersverzekeringen na. Vervolgens legde het UWV in 2001 een naheffing op over de door de werkgever niet ingehouden loonheffing over de waarde...

  • 05-01-2006
Lees meer