• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2004-10Toon alle posts

Financiën publiceert lijst met persoonlijke fiscale tegemoetkomingen voor berekening evenredigheidsb

Internationaal

In het arrest De Groot uit 2002 heeft het Hof van Justitie van de EG beslist dat de Nederlandse berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting in strijd is met het EG-verdrag. De Hoge Raad heeft aan dat arrest uitwerking gegeven in een tweetal arresten uit 2004. De Hoge Raad heeft de aangepaste evenredigheidsbreuk, zoals die door Financiën in een besluit uit 2003 was opgenomen, bevestigd. De Hoge...

  • 25-10-2004
Lees meer 

Terugnemen afwaarderingsverlies vordering alleen indien kwijtschelding niet tot belastbare winst lei

Formeel recht

In een procedure over de vennootschapsbelasting voor Hof Den Bosch was in geschil of het kwijtschelden van een vordering, die een BV op een deelneming in een Engelse limited had, ten laste van de fiscale winst kon gebeuren. De wettekst bevatte een bepaling, die de afwaardering ten laste van de winst terugnam wanneer het kwijtschelden bij de deelneming niet tot belastbare winst leidde. De inspecteur had de afwaardering gecorrigeerd omdat...

  • 15-10-2004
Lees meer 

Participaties in OG-maatschap op aandelen met economische eigendom zijn voor overdrachtsbelasting fi

Overdrachtsbelasting

Een BV kocht samen met drie anderen alle participaties in een maatschap, die belegde in een winkelcentrum met appartementen. De maatschap was de economische eigenaar van het winkelcentrum. De BV kreeg een belang in de maatschap van 32 percent. De kopers hebben geen overdrachtsbelasting betaald bij de verkrijging van de participaties. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag op wegens de verkrijging van de economische eigendom van het winkelcentrum. In geschil was...

  • 15-10-2004
Lees meer 

Aansprakelijk gestelde kan niet bij belastingrechter klagen over de aanslag als de wet daarin niet v

Algemeen

De Ontvanger heeft iemand aansprakelijk gesteld voor de aan een BV opgelegde aanslagen vennootschapsbelasting 1991 en 1992 met verhogingen en de in rekening gebrachte heffingsrente. Hij maakte bezwaar tegen die aanslagen en beschikkingen. De ontvanger heeft laten weten dat de bezwaarschriften niet in behandeling werden genomen. Hij ging tegen deze mededeling bij het Hof in beroep. Het Hof heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Vervolgens stelde hij tegen de uitspraak van...

  • 01-10-2004
Lees meer 

Geen vermindering verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimte, die slechts een deel van het jaar wer

Overige heffingen

Iemand exploiteerde naast zijn woning een minicamping. De minicamping was ieder jaar geopend van 1 april tot en met 30 september. Zowel voor het gebruik van de woonruimte als voor het gebruik van een bedrijfsruimte (de minicamping) werd een aanslag verontreinigingsheffing opgelegd. Bij de aanslag voor de bedrijfsruimte werd rekening gehouden met de vervuiling door de woonruimte. Omdat de camping slechts de helft van het jaar was geopend, was Hof...

  • 01-10-2004
Lees meer