• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over VPB
Standpunten bij grondexploitaties
VPB  

Standpunten bij grondexploitaties

Vaststellingsovereenkomst Grondexploitaties

Er bestaan momenteel nog steeds een aantal onduidelijkheden over de toepassing van de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen. Specifiek voor de grondexploitaties is door de Belastingdienst een pilot gedraaid met een gemeente om tot een vaststellingsovereenkomst (VSO) te komen. De VSO zou dan een format geven waarbij ook andere gemeenten zich individueel kunnen aansluiten. Het is geen verplichting om bij de standaard VSO aan te sluiten, het staat een belastingplichtige vrij om zelf een standpunt in te nemen over de fiscale kwalificatie van haar rechtshandelingen.

De huidige stand van zaken is dat de VSO is ondertekend door de pilotgemeente. Het team BBO van de Belastingdienst heeft intern voorlichting gekregen. Begin week 46 wordt het proces bepaald hoe de VSO verder naar buiten wordt gecommuniceerd. Er vindt waarschijnlijk geen brede, centrale communicatie plaats, maar dit gebeurt via een aantal gekozen gemeenten. Hieronder vallen ook aan aantal gemeentes waarvan wij de fiscaal adviseur zijn.

In de VSO worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Fiscale openingsbalans (invulling variabelen en verhouding EV/VV)
  2. Toerekenen fiscale openingsbalans aan jaarwinsten
  3. Jaarlijkse rentetoerekening

De Belastingdienst heeft aangegeven niet zozeer te streven naar het afsluiten van veel vaststellingsovereenkomsten. Het kan een werkbaar alternatief zijn dat een gemeente haar aangifte indient conform de akkoorden die zijn bereikt in de VSO. Het zou dan in principe niet nodig zijn om nog een aparte VSO af te sluiten. Een dergelijke aangifte zou ook op een akkoord van de Belastingdienst kunnen rekenen, mits de volledige VSO wordt gevolgd en niet slechts op onderdelen bij de afspraken worden aangesloten.

Verder is aangegeven dat de VSO geldt voor gemeenten die buiten de SLVO-bandbreedtes vallen (aandeel EV: 30-40%, werke rente: 3,0-5,0%) en voor grondexploitaties die reeds lopen op 1 januari 2016. Het is nog niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met grondexploitaties die na 1 januari 2016 zijn gestart. De termijn voor het indienen van de aangifte VPB 2016 wordt nu zonder problemen verlengd tot 1 januari 2019, langer uitstel wordt op dit moment niet verleend.

Wanneer meer duidelijkheid ontstaat over de vaststellingsovereenkomst zullen wij u hierover informeren. Wij kunnen natuurlijk ook voor u nagaan of het voordelig is voor uw gemeenten om aan te sluiten bij de akkoorden van de VSO of dat uw gemeente beter een eigen standpunt kan innemen.

Als u vragen heeft over de inhoud van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met onze collega Marijn van Acht.

  • 15-11-2018
  • Tom Delleman