• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over BTW
Verleggingsregeling telecommunicatiediensten
BTW  

Auteur: Gert Vos

Verleggingsregeling telecommunicatiediensten
Recent is gebleken dat carrouselfraude omzetbelasting zich heeft uitgebreid naar de telecommunicatie-diensten. Deze diensten worden dan buiten de EU ingekocht en via diverse schakels in Nederland doorverkocht. Omdat de handel ‘vluchtig’ is, listingsverplichtingen ontbreken en geen sprake is van fysieke vervoersbewegingen, is de bestrijding van deze fraude moeilijk.

Ter voorkoming van fraude is wetgeving aangekondigd die zal leiden tot het verplicht toepassen van de verleggingsgregeling voor de btw-heffing. Daarbij wordt de btw niet geheven van de verkoper, maar van de koper die deze btw dan weer als voorbelasting in aftrek kan brengen. Hiermee wordt de carrouselfraude voorkomen.

Totdat de btw-wetgeving is aangepast, keurt de staatssecretaris goed dat de verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten wordt toegepast. Als deze goedkeuring niet wordt toegepast kan dit een aan-wijzing zijn dat de transactie onderdeel uitmaakt van een keten in een carrouselfraude. De verlegging geldt niet bij dienstverlening aan eindgebruikers. Onder eindgebruiker wordt mede verstaan de ondernemer die deze telecommunicatiediensten aanschaft om ze binnen de eigen organisatie te verbruiken.

Betekenis voor praktijk

Gemeenten handelen, net als de meeste ondernemers, niet in telecommunicatiediensten. Zij verbruiken deze diensten zelf en zijn dus eindgebruiker. De verleggingsregeling is dan niet van toepassing. Als u facturen t.a.v. telecommunicatiediensten ontvangt waarop staat dat de btw is verlegd, adviseren wij u deze factuur te weigeren en een juiste factuur te vragen met vermelding van de btw. U bent immers eindgebruiker! Hiermee voorkomt u moeilijkheden m.b.t. aftrek en/of compensatie van btw.

  • 07-06-2017
  • Tom Delleman