• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over BTW
Status suppletieaangifte in relatie tot TCF
BTW  

Auteur: Gert Vos

Status suppletieaangifte in relatie tot TCF
Regelmatig komen er vragen over de suppletieaangiften. Veel gemeenten komen er bij het opmaken van de jaarrekening achter dat in aftrek gebrachte btw in feite gecompenseerd had moeten worden, of omgekeerd. Veelal tillen zij hier niet al te zwaar aan, omdat deze bedragen elkaar compenseren en gaan over tot suppletie en compensatie.

Vervolgens worden de correcties doorgevoerd en verwerkt in suppletieaangiften. Is sprake van teveel in aftrek gebrachte btw, dan leidt dit tot een naheffing btw en teruggave BCF (BTW-compensatiefonds). Dan blijkt echter dat over de btw een ordeboete wordt opgelegd. Daarnaast is de heffingsrente over de na te heffen btw hoger dan die over de teruggave BCF. Gemeenten vinden dit onrechtvaardig. Maar is dit zo?

Het BCF is alweer meer dan 14 jaar geleden ingevoerd. De Belastingdienst heeft in het verleden geen aanleiding gezien zich al te formeel op te stellen. Dat is nu echter verleden tijd. Kennelijk gaat de Belastingdienst ervan uit dat de tijd van gewenning is afgelopen en het nu tijd is de touwtjes strakker aan te trekken. Anders gezegd; zij treedt thans formeel op en heeft haar beleid daarop aangepast. Ook gemeenten worden met deze opstelling geconfronteerd en hoeven niet te rekenen op coulance omdat zij overheidslichaam zijn.

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over de status van een suppletieaangifte. Als sprake is van een nabetaling is dit een verzoek tot naheffing. Is sprake van een teruggaaf, dan is dit geen aanvullende btw-aangifte, maar een regulier bezwaar tegen voorgaande btw-aangiften. Wordt deze (negatieve) suppletie te laat ingediend, dan staat hier geen rechtsingang meer tegenover. Een nadelig werkende beslissing van de Belastingdienst kan dan niet meer worden aangevochten via bezwaar en/of beroep.

Betekenis voor praktijk

Uit de opstelling van de Belastingdienst én de jurisprudentie blijkt dat correcties niet op de lange baan geschoven mogen worden. Correctie achteraf leidt tot boetes, heffingsrente en mogelijk verlies van rechten om een fiscale procedure te kunnen starten. Het is dus van groot belang dat onjuistheden tijdig worden gesignaleerd en gecorrigeerd en hiermee niet wordt gewacht tot het moment dat de jaarrekening wordt opgemaakt of men zelfs jaren teruggaat met het aangeven van de correcties. Een goed werkend TCF (Tax Control Framework) draagt hiertoe bij. Het TCF is niet in het belang van de Belastingdienst, maar in het belang van de ondernemer of het overheidslichaam zelf! Als u dat wenst, zijn wij als du ROI graag bereid om samen met u een adequaat werkend TCF te implementeren. Ook kunnen wij snel een jaarherrekening btw/BCF voor u opstellen. Hiermee worden de nadelige gevolgen van heffingsrente en mogelijk ook boetes, tot een minimum beperkt.

  • 07-06-2017
  • Tom Delleman