• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Autobelastingen
Geen vrijstelling BPM bij verhuizing naar Nederland
Autobelastingen  

Er geldt een vrijstelling van BPM voor een uit het buitenland afkomstige auto die behoort tot de verhuisboedel van een persoon die in Nederland komt wonen. Voor toepassing van de vrijstelling is van belang of de normale verblijfplaats van de betrokkene in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van verhuizing naar Nederland buiten Nederland was gelegen. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU is de normale verblijfplaats de plaats waar de betrokkene het permanente centrum van zijn belangen heeft.

 

Een 18-jarige inwoner van Nederland kocht voordat hij naar Engeland verhuisde om daar te gaan studeren een Aston Martin voor een bedrag van € 153.000 exclusief Nederlandse belastingen. Deze auto werd naar Engeland overgebracht. Ruim een jaar later kwam de student terug naar Nederland en ging weer bij zijn ouders wonen. Tijdens zijn verblijf in Engeland werd hij financieel onderhouden door zijn ouders. Bij zijn terugkeer naar Nederland verzocht de student om toepassing van de vrijstelling van BPM. Volgens Hof Den Bosch diende de student te bewijzen dat zijn normale verblijfplaats in de periode van 12 maanden voor zijn terugkeer naar Nederland in Engeland was gelegen. De student voerde aan dat hij de intentie had om voor langere tijd naar Engeland te gaan om daar carrière te maken in de onroerendgoedsector. Er zou hem een baan zijn aangeboden bij een bedrijf in Engeland per 1 januari 2009. Ter voorbereiding daarop volgde hij een studie om zich verder te bekwamen in het Engels. De auto was aangeschaft omdat bij voor de aangeboden baan diende te beschikken over een behoorlijke auto.

 

Volgens de inspecteur heeft de student zijn persoonlijke binding met Nederland behouden tijdens zijn verblijf in Engeland en is zijn normale verblijfplaats niet veranderd omdat hij slechts voor korte tijd in het kader van studie naar Engeland was gegaan. Volgens het hof slaagde de student er niet in te bewijzen dat zijn normale verblijfplaats gedurende enige tijd in Engeland was gelegen. De auto kon niet met vrijstelling van BPM in Nederland op kenteken worden gezet.

  • 29-03-2012
  • Info du ROI