• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Inkomstenbelasting
Invloed verkrijgingsprijs op belastbaarheid terugbetaling kapitaal
Inkomstenbelasting  

Per 1 januari 1997 is de aanmerkelijk belangregeling in de toenmalige Wet op de Inkomstenbelasting 1964 ingrijpend gewijzigd. Een van de zaken die daarbij werd aangepakt was de aantrekkelijkheid van de zogenaamde turbo-BV. Dat is een BV met een hoog gestort aandelenkapitaal en een laag vermogen. De aantrekkelijkheid school hem in de mogelijkheid om de belastingheffing te voorkomen over de waardeaangroei van de aandelen tot het bedrag van het gestorte kapitaal. Dat kon door de bepaling dat de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk belangaandelen tenminste gelijk was aan het gemiddeld op die aandelen gestorte kapitaal. Die bepaling verviel per 1 januari 1997. Ook voor aandelen die voor 1 januari 1997 al een aanmerkelijk belang vormden geldt sinds die datum als verkrijgingsprijs het bedrag dat voor de aandelen is betaald.

 

Iemand kocht in 1995 50% van de aandelen in een BV voor € 1,35 miljoen, terwijl de nominale waarde van deze aandelen € 8,25 miljoen bedroeg. Zijn broer kocht de andere helft van de aandelen. Begin 1996 vond een onbelaste terugbetaling van kapitaal plaats aan ieder van de aandeelhouders van € 4,5 miljoen. De BV bleef de terugbetaling van kapitaal schuldig. De terugbetaling van kapitaal had een vermindering van de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk belangaandelen tot gevolg. Omdat een verkrijgingsprijs niet negatief kan zijn, verminderde de verkrijgingsprijs tot nihil.

Een van de aandeelhouders richtte op 9 april 1996 een BV op met een nominaal en gestort aandelenkapitaal van € 18.151. De storting op de aandelen bestond uit inbreng van de aandelen in de gekochte BV, waarbij een bedrag van € 3,4 miljoen aan agio werd geboekt. De oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de aandelen in de nieuwe BV van € 18.151 werd door deze transactie niet verhoogd, omdat de verkrijgingsprijs van de verkregen aandelen nihil bedroeg.

In 2002 en 2003 verkocht de nieuwe BV haar belang in de oude BV voor in totaal € 10,6 miljoen. In 2004 werd het aandelenkapitaal van de nieuwe BV verhoogd tot € 583.561 door omzetting van het agio in aandelenkapitaal. Daarop volgde een teruggaaf van op aandelen gestort kapitaal voor een bedrag van € 565.557. Gezien de verkrijgingsprijs van € 18.151 was de terugbetaling van aandelenkapitaal tot een bedrag van € 547.406 belast.

  • 29-03-2012
  • Info du ROI