• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Inkomstenbelasting
Tegenprestatie verkoop grond
Inkomstenbelasting  

Bij de verkoop van landbouwgrond in 1999 bedong de verkoper van de koper het recht tot koop van twee bouwpercelen onder de voorwaarde dat de bestemming van de verkochte grond zou worden gewijzigd. De grond werd verkocht toen de verkoper nog een onderneming exploiteerde en niet bij de beëindiging van zijn bedrijf. De verkoper rekende het voorwaardelijke recht tot koop tot zijn ondernemingsvermogen. In het algemeen gaan bij staking van een onderneming de bestanddelen van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen. De vraag was of het recht tot koop bij de staking van de onderneming verplicht naar het privévermogen had moeten overgaan. De inspecteur meende dat dit niet het geval was, omdat het voorwaardelijke recht was voortgekomen uit de verkoop van een bedrijfsmiddel, het bestaan en het beloop van het recht ten tijde van de staking onzeker waren en de kansen op waardestijging na de stakingsdatum aanzienlijk waren.

 

Hof Arnhem was van oordeel dat het voorwaardelijke recht bij de staking van de onderneming naar het privévermogen had moeten worden overgebracht. De waarde van het recht had in de stakingswinst moeten worden opgenomen. Hoewel de verkoper dat niet had gedaan en het voorwaardelijke recht daarom als ondernemingsvermogen moest worden behandeld, kreeg de verkoper de gelegenheid deze fout te herstellen. Dat herstel vond plaats in 2003, het jaar waarin de verkoper het recht had overgedragen. De waarde van het voorwaardelijke recht bedroeg zowel op de stakingsdatum als ten tijde van de overdracht € 125.000. Vervolgens was de vraag of de landbouwvrijstelling kon worden toegepast.

Volgens het hof was het voorwaardelijke recht deel van de tegenprestatie voor de verkochte landbouwgrond. Daarmee was het een ter zake van een waardeverandering van landbouwgrond gerealiseerd voordeel. Omdat de verkoop en de levering van de landbouwgrond voor 27 juni 2000 hadden plaatsgevonden was de oude landbouwvrijstelling, zoals deze tot laatstgenoemde datum gold, van toepassing. Het gehele in 2003 in de winst te betrekken voordeel van € 125.000 was daardoor vrijgesteld.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI