• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Loonbelasting
Tijdsduur vergoeding dubbele huisvesting
Loonbelasting  

Werkgevers kunnen de kosten van dubbele huisvesting van werknemers gedurende een periode van maximaal twee jaar onbelast vergoeden. In een procedure was inzet van geschil of de tweejaarsperiode geldt per opdracht of voor de dienstbetrekking. De procedure had betrekking op een vergoeding voor dubbele huisvesting die een werkgever betaalde aan een werknemer die telkens voor een periode van ongeveer negen maanden bij een opdrachtgever werd geplaatst.

Volgens de rechtbank Den Haag blijkt noch uit de wettekst, noch uit de parlementaire geschiedenis, dat de duur van een opdracht of tewerkstelling bepalend is. Dat betekent dat de vergoeding niet langer dan twee jaar aan een werknemer kan worden verstrekt.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI