• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Algemeen
Kamerbrief fiscale toezeggingen
Algemeen  

In een brief aan de Tweede Kamer komt de staatssecretaris van Financiën enkele eerder gedane toezeggingen na.

Bij de parlementaire behandeling van de Wet uniformering loonbegrip is een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraag om in overleg met sociale partners te bezien of het uniforme loonbegrip ook kan dienen om het begrip pensioengevend loon te uniformeren. De sociale partners zien daar niets in, maar zien wel mogelijkheden om de kosten van (de uitvoering van) pensioenen te beperken door meer gebruik te gaan maken van gegevens die al ter beschikking staan.

De Europese Commissie heeft Nederland uitstel van inwerkingtreding van de wet aanpassing tarief levende dieren gegeven tot 1 juli 2012. Ter voorkoming van een boeteprocedure wil de staatssecretaris de wet per koninklijk besluit op 1 juli 2012 in werking laten treden.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2012 heeft de staatssecretaris aangegeven dat het niet mogelijk is om de import van vervuilende oldtimers te beperken met fiscale maatregelen. De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu zal op korte termijn een overzicht geven van niet-fiscale beperkingen.

In de autobrief uit 2011 is een proef met automatische rittenregistratie aangekondigd. Op basis van ervaringen met al bestaande systemen is gebleken dat een dergelijke proef niet nodig is. Wel komt er een onderzoek naar het huidige (privé)gebruik van de bestelauto van de zaak.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2012 is gesproken over een gezamenlijke afschaffing van het Eurovignet. Geen van de andere landen wil met Nederland stoppen als er geen nationaal systeem is ingevoerd waaraan buitenlandse vervoerders meebetalen. De staatssecretaris zal de Kamer op termijn informeren over de gevolgen voor de datum van de afschaffing van het Eurovignet in Nederland.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI