• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Agro
Wijziging meststoffenwet
Agro  

Binnenkort wordt een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ingediend bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat er een nieuw stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking wordt ingevoerd. Veehouders mogen dan niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Wie meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een deel van het overschot te laten verwerken tot een product dat geen dierlijke mest meer is of te exporteren. De jaarlijkse mestproductie en de mestplaatsingsruimte worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.
Het huidige systeem van productierechten voor dieren geeft te weinig impulsen voor innovatie op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het nieuwe stelsel moet op 1 januari 2013 in werking treden. De tekst van het wetsvoorstel wordt pas bekend bij de indiening bij de Tweede Kamer.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI