• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Arbeidsrecht
Belediging werkgever reden voor ontslag
Arbeidsrecht  

Iedere werknemer is wettelijk verplicht zich als een goed werknemer te gedragen. Gedragingen van een werknemer die in strijd zijn met die verplichting kunnen aanleiding vormen voor ontslag. Dat geldt niet alleen voor gedragingen op de werkvloer, maar ook voor gedragingen daarbuiten.

 

Onlangs werd een werknemer ontslagen omdat hij zich op Facebook negatief had uitgelaten over zijn werkgever. De werknemer had op Facebook berichten geplaatst waarin hij zijn werkgever op grove wijze beledigde. De werkgever verzocht daarop de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer met onmiddellijke ingang te ontbinden. De werknemer beriep zich op de vrijheid van meningsuiting.

Naar het oordeel van de kantonrechter had het bericht niets met vrijheid van meningstuiting te maken en wordt de vrijheid van meningsuiting begrensd door de zorgvuldigheid die een werknemer jegens zijn werkgever in acht moet nemen. De kantonrechter wees het argument van de werknemer dat Facebook tot zijn privédomein behoort van de hand, gezien het open karakter van Facebook. Omdat de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden en met onmiddellijke ingang werd ontbonden, was toekenning van een vergoeding aan de werknemer niet aan de orde.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI