• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Inkomstenbelasting
VAR
Inkomstenbelasting  

De Wet IB 2001 kent de mogelijkheid om zekerheid te vragen aan de inspecteur over de kwalificatie van een arbeidsrelatie (VAR). De inspecteur beslist op een dergelijk verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking; de zogenaamde verklaring arbeidsrelatie. In deze verklaring staat of de inkomsten uit de arbeidsrelatie worden aangemerkt als winst uit onderneming, als loon uit dienstbetrekking of als resultaat uit overige werkzaamheden.

 

Een firmant in een VOF diende een aanvraag in voor een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR WUO). In reactie op zijn verzoek verstrekte de inspecteur een verklaring resultaat uit overige werkzaamheden (VAR ROW). Omdat de verklaring een voor bezwaar vatbare beschikking is, kon de firmant hiertegen rechtsmiddelen instellen. In hoger beroep oordeelde Hof Den Haag dat de firmant er niet in was geslaagd om aannemelijk te maken dat hij recht had op een VAR WUO. In ieder geval ontbrak het bewijs voor het ondernemerschap van de firmant. Daarnaast had hij maar één opdrachtgever en was niet aannemelijk dat er een concrete, objectieve verwachting bestond dat hij andere opdrachtgevers zou verwerven. De firmant had voorheen bij zijn opdrachtgever in loondienst gewerkt en moest zicht bij de uitvoering van zijn werkzaamheden houden aan dezelfde werktijden, hetzelfde veiligheidsplan en dezelfde aanwijzingen van de uitvoerder als toen hij in loondienst was. Het hof vond niet aannemelijk dat de huidige positie van de firmant wezenlijk verschilde van zijn eerdere positie als werknemer.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI