• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Inkomstenbelasting
Geen negatief loon, geen aftrekbare lijfrentepremie
Inkomstenbelasting  

Premies voor oudedagsvoorzieningen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De verplichte premie voor de pensioenverzekering die een werkgever inhoudt op het loon van een werknemer vermindert het belastbare loon. Voor lijfrenteverzekeringen geldt als voorwaarde ondermeer dat het moet gaan om een aanspraak op periodieke uitkeringen die niet kan worden afgekocht of vervreemd.

 

Een werknemer had een vrijwillige Anw-vangnetverzekering afgesloten bij het pensioenfonds waarbij zijn werkgever was aangesloten. De werkgever was niet betrokken bij het sluiten van de verzekering en evenmin bij de uitvoering daarvan. In de polisvoorwaarden was geen afkoopverbod opgenomen en ook geen verbod om de uitkeringen tot zekerheid te laten dienen. De werknemer wilde de in 2003 betaalde premie van € 959 als premie voor lijfrenten in aftrek brengen. De inspecteur weigerde deze aftrekpost. Er volgde een procedure waarin de inzet was om de premie hetzij als negatief loon, hetzij als lijfrentepremie in aftrek te brengen.

Deelname aan de verzekering was niet verplicht, maar was alleen mogelijk voor degenen die verplicht deelnamen aan de pensioenregeling. Betaling van de premie had onvoldoende causaal verband met de dienstbetrekking om als negatief loon te worden aangemerkt. Vanwege het ontbreken van een afkoopverbod was ook niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor aftrek als premie voor een lijfrente.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI