• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Formeel recht
Geen belang bij beroep in cassatie
Formeel recht  

Tegen beschikkingen van een overheidsorgaan staan de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open. Een bezwaar- of beroepschrift moet ontvankelijk zijn om inhoudelijk beoordeeld te worden. Ontvankelijkheid is afhankelijk van het voldoen aan voorwaarden als vormvoorschriften en termijnen. Wanneer duidelijk is dat het belang ontbreekt bij een bezwaar- of beroepschrift, leidt dat tot niet-ontvankelijkheid.

 

Iemand ging in beroep bij de rechtbank tegen een hem opgelegde navorderingsaanslag. Nog voor de procedure was afgerond besloot de inspecteur de navorderingsaanslag te vernietigen omdat het voor navordering vereiste nieuwe feit ontbrak. De rechtbank verklaarde het beroep niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een processueel belang bij het beroep. De belanghebbende tekende verzet aan tegen de uitspraak van de rechtbank. De rechtbank verklaarde het verzet ongegrond. De belanghebbende stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in. De Hoge Raad maakt duidelijk dat wanneer de inspecteur tijdens een procedure voor de belastingrechter geheel aan de klachten van de belanghebbende tegemoetkomt, de procedure niet meer tot een voor deze belanghebbende gunstiger resultaat kan leiden. Er is dan geen geschil meer over een besluit van een bestuursorgaan. De belastingrechter moet dan overgaan tot niet-ontvankelijkverklaring. De enige uitzondering hierop is de situatie waarin de belanghebbende stelt dat hij als gevolg van het bestreden besluit schade heeft geleden, anders dan de proceskosten.

Een ander belang bij de beantwoording van de aangevoerde twistpunten dan vergoeding van geleden schade is geen aanleiding om het beroep ontvankelijk te verklaren. Voor zover dit belang betrekking heeft op andere belastingaanslagen of beschikkingen, is er de mogelijkheid van bezwaar tegen die aanslagen of beschikkingen.

  • 30-03-2012
  • Info du ROI