• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Toeslagen
Invoering vermogenstoets zorgtoeslag
Toeslagen  

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een vermogenstoets invoert in de Wet op de Zorgtoeslag. Momenteel is het recht op zorgtoeslag inkomensafhankelijk en wordt niet gekeken naar de aanwezigheid van vermogen bij de aanvrager. In de nadere memorie van antwoord reageert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op opmerkingen over de keuze van de grondslag voor de vermogenstoets.
Evenals bij de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen is gekozen voor een vermogenstoets die aansluit bij de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet IB 2001. Dit geldt ook voor de vermogenstoets voor het kindgebonden budget. Hierdoor wordt zoveel mogelijk uniformiteit bereikt. De regering gaat niet in op de suggestie van de SP-fractie om een discussie over de grondslag van box 3 te beginnen.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI