• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Sociale verzekeringen
Vragen Europese Commissie over arbeidsmigratie
Sociale verzekeringen  

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over vragen die de Europese Commissie aan het kabinet heeft gesteld over arbeidsmigratie en sociale zekerheid. De Europese Commissie heeft de volgende vragen en opmerkingen:
1. Het kabinet wil de procedure voor het vaststellen van het recht op bijstand en het toetsen van het verblijfsrecht omdraaien. De Commissie vraagt hoe het kabinet kan garanderen dat geen vertraging zal optreden in het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan legale EU-burgers.
2. De Commissie vraagt te bevestigen dat in de bijstand alleen een taaleis wordt gesteld als blijkt dat kennis van de Nederlandse taal de kansen op een baan vergroot.
3. De Commissie accepteert niet dat het verblijfsrecht van een werkzoekende wordt beperkt tot drie maanden, waarna kan worden gevraagd of hij een reële kans heeft op werk.
4. Volgens de Commissie mag de toepassing van het gelijkheidsprincipe voor wat betreft de bijstandsrechten van grenswerkers niet beperkt blijven tot in Nederland verblijvende personen.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI