• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Sociale verzekeringen
Boete bij fraude omhoog
Sociale verzekeringen  

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de boetes voor fraudeurs met de sociale zekerheid per 1 januari 2013 fors omhoog gaan. Dat is de strekking van het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ dat onlangs is ingediend bij de Tweede Kamer.
Zowel frauderende bedrijven als frauderende uitkeringsgerechtigden worden aangepakt. Voor bedrijven wordt de boete bij iedere volgende constatering van fraude verhoogd. Bedrijven die herhaaldelijk op fraude worden betrapt kunnen voor maximaal drie maanden worden stilgelegd. De boete op het in dienst nemen van een illegale werknemer gaat omhoog van € 8.000 naar € 12.000 voor de eerste overtreding. De boete voor onveilig werken op een steiger gaat omhoog van € 9.000 naar € 18.000.

Uitkeringsontvangers die op fraude worden betrapt moeten vanaf 1 januari 2013 niet alleen de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen, maar moeten daarbovenop datzelfde bedrag aan boete betalen. Bij herhaling is de boete 150% van het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. De huidige boetes zijn 10% bij de eerste constatering en 15% bij de tweede constatering van fraude.

  • 28-03-2012
  • Info du ROI